banner
Thứ 4, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
7-4-2022

Thực hiện kiến nghị của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Công văn số 846/UBND-KGVX ngày 28/3/2022, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021.

Ảnh: Một số loại báo, tạp chí cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách giai đoạn 2022-2025; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ xã, trưởng thôn, làng, các đối tượng được cấp báo, tạp chí tổ chức lưu trữ, bảo quản, đọc và làm theo các mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện việc sàng lọc, lưu trữ các ấn phẩm làm tài liệu tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra các đơn vị cấp phát trong trong việc giao nhận ấn phẩm, phát hành đến đúng địa chỉ các đối tượng thụ hưởng đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định, kịp thời xử lý những bất cập trong công tác phát hành, quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xác nhận thời gian người nhận ấn phẩm báo, tạp chí để phản hồi kịp thời tới cơ quan quản lý; nắm bắt, phản ánh trung thực các ý kiến góp ý đánh giá về chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, quản lý và sử dụng ấn phẩm tại cơ sở; đảm bảo khai thác thông tin trên báo, tạp chí hiệu quả. Đồng thời, giám sát việc thực hiện chính sách “cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”./.

Phan Xuân Cảnh

Số lượt xem:333
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3117049 Tổng số người truy cập: 29 Số người online:
Phát triển:TNC