banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14-5-2021

Ngày 06/5/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh ủy xác định việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số là điều kiện tiên quyết để nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số ở các cấp học, bậc học là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết và lâu dài, cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Lớp học tiếng Việt của học sinh lớp một, trường Tiểu học Đặng Trần Côn, tỉnh Kon Tum (Ảnh DT-TTXVN)

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 được đề ra là:

Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em dân tộc thiểu số dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%; 100% trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1; 50% trường mầm non vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông: 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề; 80% học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; trên 99,5% học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh dân tộc thiểu số được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên; 99,8% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở có hạnh kiểm từ trung bình trở lên và 95% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học cơ sở có học lực từ trung bình trở lên; 99,6% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có hạnh kiểm từ trung bình trở lên và 92% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có học lực từ trung bình trở lên; 95% học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh tốt nghiệp trung học phổ thông; 70% trường tiểu học, 50% trường trung học cơ sở, 55% trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

Định hướng đến năm 2030, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng dân tộc thiểu số; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ chuyên cần của học sinh dân tộc thiểu số các cấp học đạt từ 99% trở lên.

Đối với giáo dục mầm non: Huy động trẻ em dân tộc thiểu số dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 11% trở lên; trẻ dân tộc thiểu số 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 97%; 55% trường mầm non vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông: Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; trên 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề; trên 85% học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; duy trì và giữ ổn định tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh đạt 95% trở lên, trong đó, học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học phổ thông đạt 97%; 75% trưòng tiểu học, 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn quốc gia.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Tỉnh ủy đã xác định có 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phổ biến, quán triệt rộng rãi Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trước đó, trong giai đoạn 2016-2020, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/8/2016 về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. Theo đánh giá tại Hội nghị lần thứ ba, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, qua 04 năm thực hiện chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các cấp học ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đạt hạnh kiểm khá, giỏi được nâng lên, số lượng học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp trung học phổ thông được vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và đào tạo nghề ngày càng tăng.

Bùi Văn Thắng

Số lượt xem:850
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788191 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC