banner
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2024
Biểu số 05 - Hộ nghèo và cận nghèo người Dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum - Năm 2022
21-3-2022

STT

Tên đơn vị

Tổng số hộ

Trong đó số hộ DTTS

Số hộ nghèo DTTS

Số hộ cận nghèo DTTS

Số hộ thoát nghèo DTTS

Số hộ nghèo DTTS phát sinh mới

Số hộ DTTS tái nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo DTTS (%)

Tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS (%)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Đăk Glei 

13.389

11.710

2510

Theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo thì trong hệ thống biểu mẫu  không có hướng dẫn về các biểu mẫu để thu thập số liệu hộ cận nghèo DTTS do đó các đơn vị, địa phương không có cơ sở để tổng hợp, báo cáo trong đợt rà soát năm 2021.

Năm 2021 là năm tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của giai đoạn 2022-2025 (số liệu đầu kỳ) do đó chưa có số liệu hộ thoát nghèo, phát sinh nghèo, tái nghèo DTTS.

99,13

Như cột số 4

2

Ngọc Hồi

16.029

9.133

942

95,54

3

Đăk Tô

12.572

6.302

1795

94,92

4

Đăk Hà

18.106

8.114

2545

94,54

5

Sa Thầy 

14.118

7.885

2633

93,53

6

TP. Kon Tum

44.451

12.729

772

73,38

7

Kon Rẫy

7.378

4.812

1746

95,20

8

Kon Plông

7.551

6.495

3353

100,00

9

Tu Mơ Rông

6.805

6.452

3545

99,97

10

Ia Hdrai

3.162

1.944

976

75,78

Tổng cộng

143.561

75.576

20.817

 

 

 

 

94,67

 

 

Số lượt xem:2011
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM
 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

4068586 Tổng số người truy cập: 35 Số người online:
Phát triển:TNC