banner
Thứ 7, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 80) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 03 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 79) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tu...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 78) về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 77) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 02 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 76) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 07 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 74) về 06 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 73) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 02 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 723-CV/BTGTU về hưởng ứng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “ Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội VCNet.

Tại Thông báo số 5862/TB-SYT ngày 11/11/2021, Sở Y tế thông tin kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tính đến 12h00 ngày 11/11/2021)

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2031/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai việc ứng dụng các nền tảng công nghệ trong p...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 72) về việc ghi nhận 02 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 71) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 70) về 03 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 69) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 08 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 68) về 06 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tu...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 67) về 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 66) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 13 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo báo tình hình dịch bệnh (SỐ 65) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 03 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh K...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 64) về 07 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 03 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Ngày 04 tháng11 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 100/QĐ-BDT về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tại Ban Dân tộc tỉnh.

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 63) về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 62) về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 09 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có Công văn số 5605/CV-BCĐ về cập nhật độ dịch và hướng dẫn cách ly y tế, xét nghiệm SARS-CoV2 cho người đến/về địa bàn tỉnh

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 61) về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-33)và 10 trường hợp mắc COVID-19 tại t...

Để tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh; Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ...

Trang trước Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

3038038 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC