banner
Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021
Thông báo tình hình dịch bệnh (số 48) của BCĐ phòng chống dịch tại tỉnh Kon Tum
23-10-2021

Ngày 23 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 5380/TB-BCĐ về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 102, 103 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 tại tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

 Trường hợp tái dương tính thứ 102 là B.T.T, sinh năm 1987, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 04/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, B.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, B.T.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 5, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. B.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính thứ 103 là Y.L, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 12/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, Y.L được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

2. Trường hợp mắc COVID-19:

 Trường hợp mắc COVID-19 thứ 180 là A.N, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

  Trường hợp mắc COVID-19 thứ 181 là A.P, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 180, 181 là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 12/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 21/10/2021, được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 182 là A.Q, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 183 là A.C, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 182, 183 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 17/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 184 là H.T.N, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, H.T.N đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, H.T.N được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. H.T.N đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 185 là P.K.T, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, P.K.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, P.K.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.K.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 186 là A.Ư, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.Ư đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, A.Ư được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 6, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Ư đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 187 là Y.L.X, sinh năm 2009, giới tính nữ, dân tộc Ka Dong; địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 09/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.L.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 22/10/2021, Y.L.X được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L.X đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 188 là Y.X, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 20/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 22/10/2021, Y.X có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.X đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 189 là Y.T, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 190 là A.H, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 189, 190 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 19/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 22/10/2021, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trên đây là trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 102, 103 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 được phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung và đưa đi cách ly tập trung, điều trị kịp thời.

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 23/10/2021, tỉnh Kon Tum có 190 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 182 ca phát hiện tại các cơ sở cách ly tập trung 08 ca phát hiện tại cộng đồng). Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, nâng cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; nếu phát hiện tại địa bàn có người về từ các tỉnh, thành phố đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh thì thông tin ngay cho chính quyền địa phương; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế khuyến cáo, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng.

Số lượt xem:37
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1999294 Tổng số người truy cập: 42 Số người online:
Phát triển:TNC