logo
Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
26-12-2020

Số lượt xem:291
NỘI DUNG KHÁC:
Trang chủ Ban Dân tộc
TRANG THÔNG TIN THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH KON TUM
Cơ quan quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; Email:bandantoc-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603.866.127; Fax: 02603.866.127.
Phát triển:TNC