logo
Tỷ lệ người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ BHYT phân theo dân tộc và đơn vị hành chính cấp huyện, thời điểm 1/10/2019
26-12-2020
Số lượt xem:99
NỘI DUNG KHÁC:
Trang chủ Ban Dân tộc
TRANG THÔNG TIN THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH KON TUM
Cơ quan quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; Email:bandantoc-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603.866.127; Fax: 02603.866.127.
Phát triển:TNC