banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ban Dân tộc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018
11-1-2018

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại các Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018, Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 28/12/2017 về cải cách hành chính nhà nước năm 2018 nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động hoạt động có hiệu lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Kon Tum; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan.

Tại kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018 Ban Dân tộc đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo kế hoạch; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc được công khai trên Trang thông tin điện tử và thực hiện thông qua cơ chế một cửa; 100% hồ sơ không thuộc chế độ mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh dưới dạng điện tử; Áp dụng chữ ký số đạt ít nhất 80% văn bản phát hành ra ngoài cơ quan… và tiếp tục triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

Việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Rơ Châm Lê 

Số lượt xem:1033
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883141 Tổng số người truy cập: 67 Số người online:
Phát triển:TNC