TIN TỨC - SỰ KIỆN
Trong năm 2017-2019 Ban Dân tộc đã xây dựng 09 phim tư liệu về mô tả các bước để tạo ra sản phẩm nghề truyền thống

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, trong năm 2017-2019 Ban Dân tộc đã xây dựng 9 phim tư liệu về mô tả các bước để tạo ra sản phẩm nghề truyền thống.

Thực hiện xây dựng băng đĩa quy trình sản xuất nghề Gốm truyền thống tại Thôn 7, xã Đăk Tờ Re

Ngày 01-03/3/2018, tại Thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, Ban Dân tộc đã phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan tiến hành xây dựng băng đĩa về quy trình sản xuất nghề Gốm truyền thống.

Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, giai đoạn 2017-2020.

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống tại Hội chợ triển lãm khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Từ ngày 10/7 đến ngày 16/7/2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung- Tây Nguyên năm 2018 diễn ra tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống tại Hội chợ Quốc tế Hành lang Kinh tế Đông - Tây Đà Nẵng 2018

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giới thiệu, quảng bá sản phẩm nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ tỉnh Kon Tum năm 2018, từ ngày 03/8 đến ngày 08/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống tại Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông - Tây tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Khai giảng lớp học khôi phục, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Hrê tại xã Pờ Ê - huyện Kon Plong

Ngày 30/7/2018 tại UBND xã Pờ Ê huyện Kon Plong. Viện CENDI, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum và UBND xã Pờ Ê phối hợp tổ chức khai giảng lớp học khôi phục bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Hrê.

Ban Dân tộc xây dựng băng đĩa quy trình sản xuất nghề đan lát truyền thống tại thị trấn Sa Thầy

Ngày 27-28/02/2018, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018, Ban Dân tộc đã tiến hành xây dựng băng đĩa về quy trình sản xuất nghề Đan lát truyền thống tại Làng Chốt, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy.