TIN MỚI

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2018
Chiều ngày 12/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc...
nultb Tăng cường hợp tác để chuyển đổi sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
nultb Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tuyên truyền củng cố tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kon Tum
nultb Ban Dân tộc tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam
nultb Đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
nultb Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Gia Lai năm 2019
nultb Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum năm 2019
nultb Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Kon Tum đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía bắc
nultb Lãnh đạo Ban Dân tộc thăm, động viên và hỗ trợ các hộ gia đình thiệt hại về nhà ở do thiên tai tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
nultb Đoàn đại biểu người uy tín trong đồng bào DTTS Kon Tum đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phia Bắc năm 2019
Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Để triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III, năm 2019. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp...
nultb Huyện Tu Mơ Rông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019
nultb Huyện Đăk Glei: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ III năm 2019
nultb Huyện Ia H’Drai: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2019
nultb Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ III năm 2019.
nultb Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ III năm 2019
nultb Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019
nultb Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
nultb Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019
nultb Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019
Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiệ...
nultb Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc
nultb Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức góp phần phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín
nultb Huyện Sa Thầy thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2018
nultb Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ sau năm 2005 đến nay
nultb Hiệu quả đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, MN tỉnh Kon Tum
nultb Phấn đấu thực hiện hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và 2025
nultb Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2018 tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
nultb Nhìn lại 9 năm thực hiện quyết định 102/2009/QĐ-TTg
nultb Hội LHPN tỉnh Kon Tum Thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020