banner
Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
Tổng kết phong trào thi đua khối các cơ quan tham mưu QLNN về văn hóa xã hội năm 2020
26-2-2021

Ngày 25/02/2021, Khối thi đua các cơ quan tham mưu QLNN về văn hóa xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 09 Sở, ngành tỉnh là thành viên Khối thi đua. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan Trưởng khối năm 2020 chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Dự thảo báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm 2020 các thành viên trong khối đã tích cực, chủ động trong việc triển khai quy chế, giao ước thi đua Khối đã đề ra; tập trung trong công tác nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực được giao; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Trong công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị trong Khối chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo mọi người tham gia tạo ra động lực tinh thần to lớn, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên tất cả các lĩnh vực thi đua lao động, sản xuất, học tập… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung 9/9 cơ quan, đơn vị cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tích cực, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo, đặc biệt là đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế trong phong trào thi đua của Khối năm 2020, thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2021. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quán triệt sâu sắc toàn thể công chức, viên chức và người lao động Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Ảnh: lãnh đạo các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Cũng tại Hội nghị, các cơ quan thuộc Khối đã tiến hành bình chọn, xét khen thưởng các đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2020. Kết quả, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vinh dự được bầu chọn tặng Danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh, 03 đơn vị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh: đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc nhận Cờ luân lưu Trưởng Khối thi đua

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thi đua của Khối năm 2021, Hội nghị đã bầu Ban Dân tộc là cơ quan Trưởng khối, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là Phó Trưởng khối.

Bùi Văn Thắng

 

Số lượt xem:502
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1436552 Tổng số người truy cập: 119 Số người online:
Phát triển:TNC