Tổng kết mô hình thí điểm “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông
23-12-2019
Thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 26/03/2018 của UBND tỉnh Kon Tum thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021”; Kế hoạch số 34/KH-BDT ngày 31/05/2019 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2019; Quyết định số 17/QĐ-BDT ngày 25/03/2019 phê duyệt mô hình thí điểm “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” tại xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông.

Sáng ngày 13/12/2019 Ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với UBND xã Măng Ri tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm, thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo Ban Dân tộc, phòng chuyên môn thuộc Ban và các đồng chí  thành viên trong Ban chỉ đạo mô hình, các thành viên trong nhóm nòng cốt, các ban ngành đoàn thể thôn và người dân với 60 đại biểu tham dự.

Quang cảnh tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện phòng chuyên môn Ban Dân tộc thông qua báo cáo tổng kết mô hình thí điểm, Qua đó, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện mô hình, đặc biệt đối với công tác tuyên truyền vận động bà con chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó đáng quan tâm nhất là tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã hiện nay.

Hình ảnh Đ/c Hà Hồng Duy - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban chỉ đạo mô hình điểm phát biểu tại hội nghị

Kết thúc buổi Hội nghị đồng chí Hà Hồng Duy - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban chỉ đạo mô hình đánh cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện mô hình, đồng thời tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu trong cuộc họp và mong rằng sau hội nghị này các nhóm cốt, bà con tiếp tục phát huy vai trò của mình, tăng cường vận động những người xung quanh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cùng với cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, đề nghị UBND xã quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp tảo hôn, chỉ đạo các ban ngành của thôn đưa quy định xử phạt vào hương ước, quy ước của thôn./.

Trần Thị Diệu Hằng

  
Số lượt xem:108
Bài viết liên quan:
Icon  Bảo tàng - Thư viện Tỉnh Kon Tum khai mạc trưng bày “Ghè trong đời sống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum”
Icon  Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
Icon  Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Icon  Hội nghị tập huấn thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT tỉnh
Icon  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT huyện Sa Thầy
Icon  Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019
Icon  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Đại sứ Ai Len tại Việt Nam - Ngài McCullagh