Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
3-1-2020
Vào ngày 30/12/2019, tại Hội trường Ban Dân tộc, thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Y Hằng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc.

Hội nghị đã được thông qua các Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;  Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết cán bộ, công chức năm 2019; Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh KonTum; Báo cáo tình hình thu chi tài chính của Ban Dân tộc năm 2019, kế hoạch chi tiêu tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi tài chính của Công đoàn Ban Dân tộc năm 2019, kế hoạch chi tiêu tài chính năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, kế hoạch công tác thi đua năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Sửa đổi, bổ sung một số quy chế trong hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc.

Theo đó, trong năm 2019, với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan Ban Dân tộc đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ; triển khai thực hiện công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tại xã kết nghĩa; đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND, UBND tỉnh giao; hoàn thành các nhiệm vụ được phê duyệt theo Chương trình trọng tâm công tác dân tộc năm 2019 đạt 100% theo kế hoạch; tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh, huyện lần thứ III năm 2019… Trong năm, tập thể và các cá nhân thuộc cơ quan Ban Dân tộc được các cấp ghi nhận thành tích gồm có: 01 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Dân tộc, 18 lượt cán bộ, công chức được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, có 13/15 cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2/15 cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (chưa đánh giá phân loại công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý).

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện các giải pháp tiết kiệm; phát động thi đua khen thưởng năm 2020… Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Dân tộc năm 2020.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, cơ quan và sự phối hợp của các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức và người lao động, cơ quan Ban Dân tộc sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị năm 2020 đề ra.

Bùi Văn Thắng

  
Số lượt xem:266
Bài viết liên quan:
Icon  Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
Icon  Tổng kết mô hình thí điểm “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông
Icon  Bảo tàng - Thư viện Tỉnh Kon Tum khai mạc trưng bày “Ghè trong đời sống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum”
Icon  Tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
Icon  Lãnh đạo ban Dân tộc thăm, động viên các nạn nhân gặp hoạn nạn do rủi ro trên địa bàn xã Đăk Nhoong
Icon  Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất cho đồng bào dân tộc Brâu, dân tộc Rơ Măm theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi
Icon  Hội nghị tập huấn thực hiện công tác đấu thầu các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại tỉnh Kon Tum
Icon  Hội thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật vùng DTTS và miền núi tại Trường phổ thông DTNT tỉnh
Icon  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN