banner
Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2022
Tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp
21-5-2021

Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra; trước thềm sự kiện quan trọng này, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã có cuộc trao đổi với Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh về vấn đề này.

Biên tập viên (BTV): Một trong những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm đối với cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính là việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên; đồng chí cho biết về chất lượng, cơ cấu, thành phần của các ứng cử viên tham gia ứng cử sau các Hội nghị Hiệp thương và Hội nghị tiếp xúc cử tri?

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh đã triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương về công tác chuẩn bị nhân sự theo quy trình 05 bước với 03 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, đúng quy định và đã công bố danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong quá trình tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã lựa chọn, giới thiệu được những người có mức tín nhiệm cao, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, đảm bảo được cơ cấu, thành phần, đại diện cho trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cử tri lựa chọn bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Cụ thể: Đã giới thiệu 10 người (trong đó có 02 đại biểu ở Trung ương giới thiệu về ứng cử tại địa phương) để cử tri bầu ra 06 đại biểu Quốc hội với cơ cấu phù hợp là: Nữ có 05 người (chiếm 50%); dân tộc thiểu số có 07 người (chiếm 70%); trẻ tuổi có 03 người (chiếm 30%); đều có trình độ từ đại học trở lên.

Giới thiệu 85 người để cử tri bầu ra 51 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó: Nữ có 33 người (chiếm 38,82%); dân tộc thiểu số có 38 người (chiếm 44,71%); trẻ tuổi có 27 người (chiếm 31,76%); tôn giáo có 05 người (chiếm 5,88%); người ngoài Đảng có 09 người (chiếm 10,59%); có 78 người có trình độ đại học trở lên (chiếm 92%).

UBBC tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã; các địa phương đã thực hiện đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu theo đúng quy định.

BTV: Thưa đồng chí, Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, có đông đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống, vậy công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đã được chú trọng như thế nào để toàn thể cử tri tham gia bầu cử, phát huy được quyền và nghĩa vụ của mình?

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Với đặc điểm là tỉnh có khoảng 55% dân số là đồng vào dân tộc thiểu số; trình độ dân trí không đồng đều; công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng. Cụ thể:

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được triển khai từ sớm và bằng nhiều các hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, như: Xây dựng Chuyên đề trên sóng phát thanh - truyền hình; tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động; tuyên truyền cổ động trực quan (hệ thống bảng điện tử, pano, áp phích…), thông qua hệ thống truyền thanh tại cơ sở, thôn (làng), khu dân cư; tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp dân. Đặc biệt, đã dịch một số nội dung tuyên truyền sang 04 thứ tiếng dân tộc thiểu số: Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Ja Rai để phát sóng, tuyên truyền, phổ biến đến bà con đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Qua nắm tình hình thì hiện nay hầu hết người dân đã nắm rõ thông tin về ngày bầu cử; tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và đã sẵn sàng tham gia bỏ phiếu - thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân vào ngày 23/5/2021.

BTV: Được biết tỉnh Kon Tum có 6 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei và 1 Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ bầu cử sớm. Đồng chí cho biết, tại các đơn vị, địa phương này có bao nhiêu khu vực bầu cử và có bao nhiêu cử tri sẽ được đi bầu cử sớm? Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có những chỉ đạo gì để các điểm bầu cử sớm thực hiện đảm bảo đúng quy định về công tác bầu cử?

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Nhằm đảm bảo tiến độ bầu cử tại các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội đồng bầu cử Quốc gia thống nhất cho tổ chức bỏ phiếu trước 01 ngày (ngày 22/5/2021) đối với các xã Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long (huyện Đăk Glei) với 35 khu vực bỏ phiếu, 9.722 cử tri; tại Đồn Biên phòng xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi với 01 khu vực bỏ phiếu, 45 cử tri.

Đối với các địa phương, đơn vị tổ chức bầu cử sớm, UBBC tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng về ngày bầu cử sớm (22/5/2021), phát thẻ cử tri, thông báo nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu đến toàn thể cử tri để người dân tích cực tham gia bầu cử; hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang trí các địa điểm bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật để phục vụ ngày bầu cử; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Nhìn chung, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho các điểm bầu cử sớm cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu trong tất cả các công việc liên quan đến bầu cử.

BTV: Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử của toàn dân, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức phương án bầu cử trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Sau một thời gian chuẩn bị, có thể khẳng định rằng công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Thứ nhất, đã quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, nhận thức của cấp ủy và lãnh đạo, thành viên UBBC các cấp được nâng lên, triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Thứ hai, công tác hiệp thương, tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên rà soát danh sách cử tri để điều chỉnh cho phù hợp trước thời gian bầu cử. Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, trong đó quan tâm đến nội dung mạn đàm danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cho cử tri biết để sáng suốt lựa chọn.

Thứ ba, đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn bằng các phương án, kế hoạch cụ thể; các cơ quan, đơn vị của tỉnh, của huyện đều phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng Phương án và Hướng dẫn rất cụ thể về công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, quy định bố trí không gian khu vực bảo phiếu, thiết bị y tế, phòng tạm cách ly, xây dựng quy trình bỏ phiếu cụ thể cho từng nơi như: Các điểm bỏ phiếu; tổ chức lấy phiếu đối với trường hợp cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ, chu đáo của các cấp, các ngành và tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ của Nhân dân, tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

BTV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Cổng TTĐT tỉnh

Số lượt xem:1072
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2591278 Tổng số người truy cập: 47 Số người online:
Phát triển:TNC