banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Tham dự Hội thảo cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc tại tỉnh Khánh Hòa
30-10-2020

Ngày 27/10/2020, tại Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Dân tộc; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc một số tỉnh thuộc khu vực Miền trung và Tây Nguyên. Tham dự Hội thảo, tại tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Văn Lân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Tại Hội thảo sau khi Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc trình bày các dự thảo như: Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Dự thảo Thông tư danh mục vị trí việc làm chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Dự thảo mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm chuyên ngành lĩnh vực công tác dân tộc; Dự thảo Khung năng lực dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý; khung năng lực dành cho công chức; Dự thảo danh mục vị trí việc làm Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc và cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã giành nhiều thời gian nghe các ý kiến tham gia của đại biểu về dự thảo cơ cấu, tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc các cấp; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo các tiêu chí thành lập Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc cấp huyện quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đề xuất ý kiến về tên gọi cơ quan làm công tác dân tộc các cấp; những khó khăn vướng mắc khi xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bên trong ngành công tác dân tộc theo Nghị định 107, về biên chế công chức...

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề xuất, giai đoạn 2021-2030, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 về việc triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; cùng với kết luận số 65 của Bộ Chính trị. Với những nhiệm vụ đã được Quốc hội, Chính phủ đề ra, dự báo khối lượng nhiệm vụ của ngành công tác dân tộc thời gian đến là rất lớn, đòi hỏi phải nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy ngành công tác dân tộc các cấp nhằm tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc tiếp thu và ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo để tiếp tục tham mưu Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, hướng dẫn hoặc phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc các cấp; đồng chí lưu ý một số nội dung như:  Ủy ban Dân tộc đang xây dựng Đề tài cấp Bộ về cơ cấu, tổ chức, bộ máy ngành công tác dân tộc dự kiến trình Chính phủ khóa XIV; trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Ủy ban Dân tộc sẽ làm việc với Bộ Nội vụ, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  để thống nhất cách hiểu về tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh cấp huyện quy định tại Nghị định 107, 108 của Chính phủ; trên cơ sở Thông tư ban hành về cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc các cấp của Ủy ban Dân tộc, đề nghị các tỉnh kịp thời ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó lưu ý đến khối lượng công việc ngành dân tộc sẽ tăng nhiều vì vậy công tác tổ chức cán bộ phải hết sức được quan tâm... Khẩn trương rà soát tiêu chí thành lập Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc cấp huyện và xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bên trong của Ban Dân tộc cấp tỉnh theo quy định.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:193
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1214388 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC