banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
13-7-2020

Ngày 10/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc dự và chủ trì hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Hằng, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Phó Trưởng Ban Dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến cơ quan Ban Dân tộc giai đoạn 2020-2025 có sự tham gia của 20 công chức, người lao động cơ quan. Hội nghị diễn ra trong 01 buổi theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, đánh giá kết quả phong trào thi đua tại cơ quan Ban Dân tộc từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2015; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua đối với công chức, người lao động cơ quan trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân tộc và thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum.

Trong giai đoạn 2015-2020, Cấp uỷ Chi bộ, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng tại cơ quan, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới cả về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, qua đó tạo động lực làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của CC, NLĐ trong toàn cơ quan, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng trình bày tại Hội nghị nêu rõ, việc triển khai các phong trào thi đua của UBND tỉnh phát động trong thời gian qua tại Ban Dân tộc luôn được hưởng ứng cao của toàn thể công chức, người lao động gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là những phong trào thi đua trọng tâm như "Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020 được quan tâm, chú trọng triển khai nhằm kịp thời khích lệ, động viên, tạo sức lan tỏa trong tập thể công chức, người lao động cơ quan, trọng tâm là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong nội bộ. Với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể công chức người lao động cơ quan Ban Dân tộc, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong những năm qua luôn được triển khai với một tinh thần, khí thế sôi nổi, với phương châm "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ghi nhận những thành tích, nỗ lực đã đạt được trong công tác thi đua tại cơ quan Ban Dân tộc, tập thể cơ quan, tập thể các phòng chuyên môn, cá nhân là công chức người lao động đã được cấp có thẩm quyền ghi nhận và trao tặng nhiều hình thức khen thưởng, trong đó đặc biệt là vào năm 2016, Ban Dân tộc được Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Uỷ ban Dân tộc vào các năm 2015, 2016; 13 Bằng khen đối với tập thể, trong đó có 08 Bằng khen của tập thể cơ quan, 04 danh hiệu thi đua Tập thể xuất sắc và 05 Bằng khen của tập thể phòng chuyên môn; 48 lượt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công chức người lao động.

Trong công tác khen thưởng, tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019, Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen đối với 01 tập thể, 01 cá nhân; trực tiếp trình Uỷ ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 20 cá nhân; trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 19 cá nhân được khen thưởng tại Đại hội. Trong giai đoạn, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành các Quyết định công nhận tổng cộng 115 danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân; tặng Giấy khen cho 52 tập thể, 166 cá nhân là công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài đơn vị, người tiêu biểu đồng bào DTTS có thành tích trong công tác dân tộc, tại các sự kiện lớn của ngành như Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2016), Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác dân tộc, Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019 (10 Đại hội tại các huyện, thành phố), Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019; tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 06 công chức người lao động thuộc cơ quan tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến cơ quan Ban Dân tộc giai đoạn 2020-2025.

Có thể nói, các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Ban Dân tộc phát động trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ công chức người lao động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao, được toàn thể công chức người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cơ quan, của ngành trong giai đoạn 2015-2020, trong đó nổi bật là tham mưu ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02-04-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Văn bản số 981-CV/TU ngày 17-01-2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; ban hành nhiều Đề án, chương trình, Kế hoạch liên quan các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những công lao, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua, đồng chí Đinh Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 05 cá nhân, Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc đối với 02 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Ảnh: Đ/c Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Ảnh: Đ/c Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho 02 tập thể

Ảnh: Đ/c U Minh Nam, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho các cá nhân

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đồng chí Đinh Quốc Tuấn đã phát động Phong trào thi đua yêu nước trong công chức, người lao động Ban Dân tộc giai đoạn 2020-2025.

Ảnh: Đ/c Đinh Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Dân tộc phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Bùi Văn Thắng

Số lượt xem:274
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165772 Tổng số người truy cập: 41 Số người online:
Phát triển:TNC