banner
Thứ 7, ngày 2 tháng 7 năm 2022
4.233 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
20-5-2021

Toàn tỉnh có 4.233 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri xã Mo Rai, huyện Sa Thầy tìm hiểu tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết tại trụ sở xã

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 10 người ứng cử với số đại biểu được bầu là 06 đại biểu. Cơ cấu kết hợp, trình độ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương: Tổng số có 08 người ứng cử (không tính 02 đại biểu ở Trung ương giới thiệu về địa phương), trong đó Nữ 05 người (chiếm tỷ lệ 62,5%); dân tộc thiểu số 07 người (chiếm tỷ lệ 87,5%); trẻ tuổi 03 người (chiếm tỷ lệ 37,5%). Về trình độ 03 người có trình độ Thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 37,5%), 05 người có trình độ Đại học (chiếm tỷ lệ 62,5%).

Về bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh: Có 85 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu được bầu: 51 đại biểu. Cơ cấu, thành phần những người ứng cử: Nữ 33 người (chiếm 38,82%); dân tộc thiểu số 38 người (chiếm 44,71%); trẻ tuổi 27 người (chiếm 31,76%); tái cử 25 người (chiếm 29,41%); tôn giáo 05 người (chiếm 5,88%); ngoài Đảng 09 người (chiếm 10,59%). Về trình độ: trên Đại học 24 người (chiếm 28,23%), Đại học 54 người (chiếm 63,53%), dưới Đại học 07 người (chiếm 8,24%).

Bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã:

Cấp huyện, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện toàn tỉnh là 531 người. Số đại biểu được bầu là 316 đại biểu. Trong đó: Nữ 219 người (chiếm 41,24%); dân tộc thiểu số 242 (chiếm 45,57%); trẻ tuổi 216 người (chiếm 40,68%); tái cử 140 người (chiếm 26,37%); tôn giáo 24 người (chiếm  4,52%); ngoài Đảng 73 người (chiếm 13,75%). Về trình độ: trên Đại học 54 người (chiếm 10,17%), Đại học 409 người (chiếm 77,02%), dưới Đại học 68 người (chiếm 12,81%).

Cấp xã, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 3.607 người. Số đại biểu được bầu là 2.167 đại biểu. Trong đó: Nữ 1.441 người (chiếm 39,95%); dân tộc thiểu số 2.132 (chiếm 59,11%); trẻ tuổi 2.223 người (chiếm 61,63%); tái cử 1.135 người (chiếm 31,47%); tôn giáo 375 người (chiếm  10,4%); ngoài Đảng 1.010 người (chiếm 28%). Về trình độ: trên Đại học 22 người (chiếm 0,61%), Đại học 1.385 người (chiếm 38,40%), dưới Đại học 2.200 người (chiếm 10,99%).

Tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết tại UBND các xã, phường; hội trường Tổ dân phố, nhà rông thôn để thuận lợi cho cử tri tìm hiểu, nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Dương Nương - Cổng TTĐT tỉnh

Số lượt xem:1136
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2591295 Tổng số người truy cập: 39 Số người online:
Phát triển:TNC