banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện IaH’drai giai đoạn 2018-2020
11-1-2019

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng kinh tế huyện IaH’drai có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, trên cơ sở phát huy và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên để tạo dựng một cơ cấu kinh tế tối ưu nhất. Từng bước tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững; từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trên địa bàn huyện, nhất là khu vực đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 5-6%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

 

Huyện Ia H’Drai từng bước được đầu tư xây dựng (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum)

Mục tiêu cụ thể của Đề án: phấn đấu đến năm 2020, có 01 xã (Ia Tơi) đạt kết quả hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; phấn đấu tăng tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu trên địa bàn toàn huyện đạt 70% vào năm 2020; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, đặc biệt quan tâm hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS để nâng cao chất lượng việc làm, tăng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015;100%: người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% con em hộ nghèo được hưởng về chính sách hỗ trợ về giáo dục- đào tạo; 95% người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ thông tin; tận dụng các nguồn lực hỗ trợ, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững tại các địa phương; giải quyết một cách cơ bản về cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới; 100% số xã có đường ô tô đi được trong 02 mùa đến trung tâm xã; 100% số thôn được cung cấp điện và 99% số hộ được dùng điện...

Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện Đề án là hơn 95,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương: 91,1 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn khác...để thực hiện 03 Nội dung của Đề án gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018-2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Đề án. UBND huyện IaH’drai có trách nhiệm hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Dề án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:794
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165823 Tổng số người truy cập: 57 Số người online:
Phát triển:TNC