Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum theo quyết định số 12/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
24-12-2019
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Công văn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Ban Dân tộc đã triển khai các nội dung: cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín theo quy định.

Đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS thăm, làm việc tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 811 người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với cơ cấu gồm có: Già làng 315 người; Trưởng dòng họ, tộc trưởng: 13 người; Trưởng thôn: 98 người; cán bộ hưu trí: 38 người; Chức sắc tôn giáo: 28 người; Doanh nhân, người sản xuất giỏi: 69 người; Trưởng ban công tác mặt trận thôn: 17 người; thành phần khác: 233 người; trong 811 người có uy tín có 228 người là Đảng viên. Trong những năm qua bằng kinh nghiệm và uy tín của bản thân đã tích cực vận động bà con dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh; tham gia các phong trào xây dựng Nông thôn mới, toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận phát động; ...

Đồng chí U Minh Nam, Phó trưởng ban Dân tộc thăm, tặng quà cho người có uy tín tại xã Đắk Kroong, huyện Đăk Glei

Theo đó, kinh phí cấp thực hiện các chế độ chính sách cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh là 2.267 triệu đồng để triển khai cấp 73.801 tờ báo Dân tộc và Phát triển và cấp 12.192 tờ báo Ảnh Kon Tum; tổ chức thăm viếng, động viên người thân người có uy tín qua đời và thăm hỏi, hỗ trợ  người có uy tín bị đau; thăm hỏi nhân dịp Tết nguyên đán, tết DTTS, gặp khó khăn với 1.767 lượt người; tổ chức 04 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 284 người có uy tín; tổ chức 01 đoàn 30 đại biểu người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc.

Đồng chí Y Hằng, Phó trưởng ban Dân tộc thăm, tặng quà cho người có uy tín tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi

Thông qua việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có uy tín đã góp phần động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy mọi khả năng trong việc vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số trong cộng đồng thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành và địa phương phát động.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới, Ban Dân tộc tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin, phát huy vai trò của người có uy tín; thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với người có uy tín; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ của các dân tộc thiểu số; kịp thời biểu dương khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Nguyễn Thị Thanh Phước

  
Số lượt xem:197
Bài viết liên quan:
Icon  Kon Tum phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Icon  Kết quả đợt thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2014-2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
Icon  Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019
Icon  Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác vận động quần chúng năm 2019 trên địa bàn các xã biên giới
Icon  Ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật
Icon  Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry