banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Kon Tum phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
23-12-2019

Theo đó, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh hiện có - Tổng số hộ nghèo chung: 18.858 hộ, chiếm tỷ lệ 13,62% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 17.649 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Hộ cận nghèo: 8.809, chiếm tỷ lệ 6,36% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.998 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,30% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (tỷ lệ thiếu hụt so với tổng số hộ nghèo chung, hộ cận nghèo toàn tỉnh):

*Hộ nghèo chung: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 2,16%; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 6,06%.; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lệ thiếu hụt 21,22%; Tình trạng đi học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 5,08%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 32,33%; Diện tích nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 40,64%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lệ thiếu hụt 22,42%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lệ thiếu hụt 68,48; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 36,48% ; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 25,20%;

*Hộ cận nghèo: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 1,71%; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 8,63%; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lệ thiếu hụt 15,29%; Tình trạng đi học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 3,21%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 12,02%; Diện tích nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 24,79%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lệ thiếu hụt 8,25%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lệ thiếu hụt 64,38%; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 15,70%; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 9,32%;

Kết quả hộ thoát nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hộ nghèo theo các nhóm đối tượng tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

Phan Xuân Cảnh

Số lượt xem:596
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1124813 Tổng số người truy cập: 26 Số người online:
Phát triển:TNC