Kon Tum phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
23-12-2019
Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2019.

Theo đó, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh hiện có - Tổng số hộ nghèo chung: 18.858 hộ, chiếm tỷ lệ 13,62% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 17.649 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Hộ cận nghèo: 8.809, chiếm tỷ lệ 6,36% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.998 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,30% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (tỷ lệ thiếu hụt so với tổng số hộ nghèo chung, hộ cận nghèo toàn tỉnh):

*Hộ nghèo chung: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 2,16%; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 6,06%.; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lệ thiếu hụt 21,22%; Tình trạng đi học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 5,08%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 32,33%; Diện tích nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 40,64%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lệ thiếu hụt 22,42%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lệ thiếu hụt 68,48; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 36,48% ; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 25,20%;

*Hộ cận nghèo: Tiếp cận dịch vụ y tế: tỷ lệ thiếu hụt 1,71%; Bảo hiểm y tế: tỷ lệ thiếu hụt 8,63%; Trình độ giáo dục người lớn: tỷ lệ thiếu hụt 15,29%; Tình trạng đi học của trẻ em: tỷ lệ thiếu hụt 3,21%; Chất lượng nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 12,02%; Diện tích nhà ở: tỷ lệ thiếu hụt 24,79%; Nguồn nước sinh hoạt: tỷ lệ thiếu hụt 8,25%; Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: tỷ lệ thiếu hụt 64,38%; Sử dụng dịch vụ viễn thông: tỷ lệ thiếu hụt 15,70%; Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: tỷ lệ thiếu hụt 9,32%;

Kết quả hộ thoát nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hộ nghèo theo các nhóm đối tượng tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

Phan Xuân Cảnh

  
Số lượt xem:133
Bài viết liên quan:
Icon  Kết quả đợt thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS tiêu biểu trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà, giai đoạn 2014-2019
Icon  Kết quả triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2019
Icon  Hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
Icon  Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019
Icon  Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: Kết quả công tác vận động quần chúng năm 2019 trên địa bàn các xã biên giới
Icon  Ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật
Icon  Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum