banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2019
25-10-2019

Đại biểu lớp tập huấn thuộc Chương trình 135 đi thực hành thực tế tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon Plông

Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp; các công trình, cụm công trình thủy lợi được sửa chữa, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch được chú trọng đầu tư. Giai đoạn 2014-2019, tỉnh đã huy động vốn đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ có mục tiêu (không bao gồm vốn CTMTQG) và vốn trái phiếu Chính phủ được 4.266,602 tỷ đồng, chiếm 57,5% so với vốn đầu tư cả tỉnh; bình quân bố trí 711,1 tỷ đồng/năm. Trong đó, đã thực hiện 104 dự án đường giao thông, 60 công trình giáo dục, 57 công trình y tế, 32 dự án thủy lợi, 22 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 2 dự án cấp điện và nhiều công trình khác…Tính đến nay, toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 20% tổng số xã toàn tỉnh, tăng 15 xã so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm khá nhanh, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 22.851 hộ nghèo, chiếm 17,29% so với tổng số hộ trong tỉnh. Toàn tỉnh có 21.392 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 30,89% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số trong tỉnh. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,58%/năm; trong đó bình quân tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm 6,05%/năm. Một số huyện thực hiện tốt công tác giảm nghèo như: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông và thành phố Kon Tum. Việc tập trung thực hiện chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản và cơ sở hạ tầng của các huyện nghèo, xã nghèo được xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, tạo điều kiện giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo cao hơn gấp đôi so với mức giảm hộ nghèo bình quân chung của tỉnh.

Tỉnh Kon Tum được công nhận đạt chuẩn Quốc gia chống mù chữ, hoàn thành và duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở; 100% trung tâm cụm xã có trường trung học bán trú; trên 70% các thôn, làng có lớp học mầm non; trên 95% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được củng cố, mở rộng, tỷ lệ trường học kiên cố không ngừng được tăng lên. Toàn tỉnh hiện có 424 trường học các cấp, trong đó có 158 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 37,3%. Nhiều chính sách dân tộc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được triển khai cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã và đang phát huy tác dụng, huy động hầu hết trẻ em trong độ tuổi đến trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các em học sinh trường PT DTNT huyện Tu Mơ Rông

  Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ ngày càng được nâng lên. Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu tư, nâng cấp. Có 79,6% số xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,80% năm 2018; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế; thực hiện tốt các chương trình, chính sách y tế đối với người dân. Việc phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập chất lượng được quan tâm. Công tác kiểm tra, quan lý vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Qua đó, đồng bào các dân tộc được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đồng bào nghèo được khám chữa bệnh miễn phí và chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ, hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số… được thực hiện đầy đủ đã góp phần phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe người dân; đảm bảo thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em và cho cộng đồng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chuyển biến tốt. Bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy tiếng nói, chữ viết của các DTTS và các di tích cách mạng từng bước được bảo tồn, phát huy. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư (18/11)và việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được chú trọng. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 54/86 thư viện xã nông thôn, 97 tủ sách, phòng đọc cơ sở; 46/86 Nhà văn hóa xã (25 công trình đạt chuẩn của Bộ VHTT&DL); có 792/874 nhà văn hóa- khu thể thao thôn, làng tổ dân phố, đạt tỷ lệ 90,6% tổng số các thôn, làng, tổ; có 440/617 làng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có nhà Rông truyền thống đạt tỷ lệ 71%; có 98.191 /128.153hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 77% tổng số hộ; có 720/874 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ 82%;  có 618/874 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 71%. Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 87,5%; tỷ lệ người nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 69%; tỷ lệ số dân sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia - QC 02 là 33,8%.

Liên hoan Công chiêng và múa xoong, thi trang phục truyền thống dân tộc, lần III-2015

Đặc biệt, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị, nhờ đó đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn hiện nay. Đến nay, toàn tỉnh có 2.985 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, trong đó cấp tỉnh 652 người, chiếm 11,16%; cấp huyện 1.409 người, chiếm 14,69%; cấp xã 924 người, chiếm 46,71%.

Để phát huy những kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt mục tiêu đã được đề ra trong Chiến lược công tác dân tộc theo Quyết định số 449/QĐ-TTg và Quyết định số 2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng thời, ưu tiên các lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo; có giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho cộng đồng, hộ dân cư quản lý. Chủ động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, có giá trị kinh tế để hỗ trợ, vận động Nhân dân đưa vào trồng, chăn nuôi gắn với tăng cường giải quyết đầu ra cho sản phẩm; động viên, khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị. Đồng thời, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai, từng bước đổi mới và nhân rộng các mô hình, điển hình các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016, của Tỉnh ủy (khóa XV) “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số gắn với xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Nguyễn Thị Thanh Phước

Số lượt xem:1127
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1124828 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC