banner
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025
7-7-2021

Để hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 2132/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định số 2152/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số103/UBDT-HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021.

Đại sứ quán Ai-len thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum

Mục tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra là đến năm 2025. Thu hút tối đa các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn hỗ trợ của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) để đầu tư phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS; trong đó, tập trung phát triển giáo dục, đào tạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sắp xếp ổn định dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, đẩy nhanh công tác giảm nghèo; đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, bảo tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được những mục tiêu của Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các giải pháp chủ yếu như: Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo đồng bộ, nhất quán, rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào hoạt động và triển khai tại tỉnh Kon Tum với thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Hằng năm, bố trí nguồn ngân sách cho công tác chuẩn bị dự án nhằm thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án. Đổi mới và đa dạng phương thức vận động; chuyển đổi phương thức vận động chung sang vận động theo từng dự án cụ thể. Xác định rõ lĩnh vực và địa bàn ưu tiên, tránh trùng lặp trong viện trợ. Tạo điều kiện để các cơ quan tham gia vào quá trình vận động, thu hút và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường phối hợp với “Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030” thuộc Ủy ban Dân tộc trong việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc, là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý, triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; Hằng năm, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan: Hướng dẫn hướng dẫn các địa phương xây dựng các chương trình, dự án và tổ chức các hoạt động kêu gọi tài trợ vào vùng dân tộc thiểu số nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ triển khai các nội dung Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đến năm 2025. Cung cấp thông tin tới các đối tác nước ngoài quan tâm đến viện trợ, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN; định kỳ tổ chức hội nghị, các chương trình giao lưu, xúc tiến đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Đặng Quang Hưng

Số lượt xem:531
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1788518 Tổng số người truy cập: 155 Số người online:
Phát triển:TNC