Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
17-5-2018
Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2021 giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngày 16/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (ngồi, thứ 3 từ trái sang) tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành tháng 7/2017.

Theo đó, trong năm 2018, hai cơ quan thống nhất tổ chức 7 nhóm hoạt động phối hợp trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính: phối hợp triển khai tổ chức các Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các xã vùng dân tộc thiểu số; Phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương chi hội trưởng dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phối hợp xây dựng và phát triển các loại ấn phẩm tài liệu truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Phối hợp tuyên truyền (băng đĩa) về quy bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh; Phối hợp hỗ trợ quảng bá sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường; Phối hợp kiểm tra, nắm tình hình dân tộc và công tác dân tộc; Phối hợp trong việc thông tin, trao đổi, học tập kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc; học tập kinh nghiệm và từng bước nhân rộng các mô hình giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối tượng tuyên truyền là các ban, ngành đoàn thể ở thôn, tuyên truyền viên các cấp, người có uy tín, già làng và đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hình thức tuyên truyền phổ biến cần thực hiện đa dạng, phong phú, tiết kiệm và đạt hiệu quả như thực hiện tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng có tính đặc thù về lĩnh vực công tác dân tộc triển khai các chính sách dân tộc; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với địa phương...

Qua công tác phối hợp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của 02 cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Chính phủ, kết luận, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận động nhân dân, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương tình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:582
Bài viết liên quan:
Icon  Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1 (1930-1975) và tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa
Icon  Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
Icon  Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường
Icon  Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum khai giảng năm học 2017-2018
Icon  Đề án Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTSMN giai đoạn 2017-2021
Icon  Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2017
Icon  Hội thảo, tập huấn về an toàn giao thông và thông tin đối ngoại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên
Icon  Thông điệp Ngày HTX Quốc tế lần thứ 95 của LMHTX quốc tế và Ngày Quốc tế HTX lần thứ 23 của LHQ
Icon  Triển lãm Bản đồ và Tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa và Kỉ niệm 45 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Icon  Họp báo về tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2017