Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16-9-2019
Thực hiện kế hoạch số 12/KH-BDT, ngày 22/02/2019 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2019.

Trong tháng 7/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại các xã: Đăk Ui huyện Đăk Hà; Đắk Rơ Nga huyện Đăk Tô; Ya Xiêr huyện Sa Thầy; Đăk Tăng huyện Kon Plông; Văn Xuôi huyện Tu Mơ Rông với sự tham gia của 361 đại biểu.

Hình ảnh Đ/c Hà Hồng Duy - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu là Già làng, trưởng thôn, người có uy tín, bí thư chi bộ thôn, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, nghệ nhân và người dân đã được nghe báo cáo viên của sở Văn hóa Thể thao và Du lich, Ban Dân tộc báo cáo 03 chuyên đề về các lĩnh vực như: Giới thiệu Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum’; Thực trạng bảo tồn nghề trên địa bàn tỉnh; Kỹ năng tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hình ảnh Đ/c Trương Xuân Nhật -  Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình - Sở Văn hóa Thể thao &DL trình bày tại Hội nghị

Tỉnh Kon Tum là địa phương có đông đồng bào DTTS cụ thể có 28 thành phần DTTS có 07 dân tộc tại chỗ (Xê đăng, Ba na, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre) chiếm 53% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc sắc riêng biệt tạo ra cốt cách tinh thần, giá trị văn hóa của từng dân tộc góp phần làm phong phú đa dạng sắc thái văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên trước tình hình kinh tế thị trường, hội nhập giao lưu các văn hóa quốc tế, bên cạnh mặt tích cực có nguy cơ ảnh hưởng mai một dần giá trị văn hóa các dân tộc, trong đó có việc bảo tồn nghề của các DTTS. Do đó việc tổ chức hội nghị tập huấn đã kịp thời tuyên truyền bổ sung kiến thức để đồng bào DTTS nâng cao ý thức bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Kết thúc đợt Hội nghị với tinh thần học tập nghiêm túc các đại biểu đã nắm được một số nội dung cơ bản của các chuyên đề để tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc mình, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng của mình thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống từ đó góp phần nâng cao đời sống, góp phần ổn định kinh tế chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ksor H’Nhuên

  
Số lượt xem:388
Bài viết liên quan:
Icon  Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
Icon  Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
Icon  Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
Icon  Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Icon  Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô
Icon  Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 03 xã vùng đồng bào DTTS
Icon  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường PT DTNT
Icon  Hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”