Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
6-7-2018
Sáng ngày 05/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Ban quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội thảo vận động để đưa phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) vào kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện tổ chức UNICEF, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã được thụ hưởng Dự án.

Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017-2021 là một trong 14 Dự án thuộc Chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) giai đoạn 2017-2021; trong đó Kon Tum là một trong 03 tỉnh (Điện Biên, Gia Lai, Kon Tum) được thụ hưởng Dự án. Với mục tiêu đến năm 2021, tất cả trẻ em từ khi còn trong bụng mẹ đến 8 tuổi đều được phát triển đầy đủ về thể chất, tâm lý, tinh thần, đạo đức, xã hội; trẻ được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ cơ bản về chăn sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch, vệ sinh và các chính sách an sinh xã hội để thực hiện các quyền được sống, được phát triển, được học tập và bảo vệ bản thân. Tại Kon Tum Dự án được thực hiện trên địa bàn 03 huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Rẫy.

Tại hội thảo các đại biểu được nghe báo cáo rà soát các chỉ tiêu liên quan tới yếu tổ phát triển trẻ thơ toàn diện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh và các văn bản pháp lý liên quan; khái quát việc phát triển trẻ thơ toàn diện gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội; đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 của tỉnh; các mục tiêu liên quan tới các vấn đề xã hội và trẻ em, đặc biệt các chỉ tiêu và chỉ số liên quan tới nhóm trẻ 0-8 tuổi. Hội thảo cũng đã chia 3 nhóm tập trung thảo luận: Về y tế, dinh dưỡng, nước sạch vệ sinh môi trường; giáo dục – nước sạch vệ sinh môi trường và nhóm về bảo vệ trẻ em. Sau khi chia nhóm thảo luận các nhóm trình bày kết quả thống nhất kế hoạch và các bước tiếp theo của bên liên quan, để đảm bảo các ưu tiên, chỉ tiêu và chỉ số liên quan tới quyền trẻ em nói chung và phát triển trẻ thơ toàn diện nói riêng (cho nhóm trẻ từ 0 – 8 tuổi) được nêu rõ ràng và cụ thể trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch ngành; Kế hoạch và các bước cụ thể để vận động ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động trẻ thơ toàn diện trong tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo lần này, nhằm mục đích giúp tỉnh Kon Tum và các Sở, ngành liên quan khái quát được tầm quan trọng của việc Phát triển trẻ thơ toàn diện gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời, thống nhất một số nội dung của phát triển trẻ thơ toàn diện sẽ được đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, kế hoạch phát triển ngành cũng như việc huy động ngân sách để triển khai các hoạt động phát triển trẻ thơ toàn diện tại tỉnh.

Trần Thị Y Tú

  
Số lượt xem:919
Bài viết liên quan:
Icon  Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Icon  Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2018
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021
Icon  Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1 (1930-1975) và tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa
Icon  Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
Icon  Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường
Icon  Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum khai giảng năm học 2017-2018
Icon  Đề án Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTSMN giai đoạn 2017-2021
Icon  Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2017