Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
5-10-2018
Chiều ngày 28/9/2018, tại hội trường Ngọc Linh, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, ngừơi lao động trên địa bàn thành phố Kon Tum đến từ các đơn vị là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã thông tin những kết quả đạt được tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/9/2018 tại Hà Nội. Đại hội đã vinh hạnh được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và có 947 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước cùng 7 đoàn đại biểu quốc tế về tham dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2020, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá gồm: (1) Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ ngừơi lao động; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận, thông qua 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới. Đó là: đến năm 2023, kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các doanh nghiệp có trên 10 lao động có tổ chức công đoàn. Hằng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt, 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh. Bên cạnh đó, triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức công đoàn gồm: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hằng năm, có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.

Đại hội đã bầu 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XII đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tổng liên đoàn lao động Việt Nam gồm 16 đồng chí.

Trần Thị Y Tú

  
Số lượt xem:1753
Bài viết liên quan:
Icon  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
Icon  Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Icon  Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Icon  Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Icon  Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2018
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021
Icon  Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1 (1930-1975) và tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa
Icon  Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
Icon  Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường