Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
16-9-2019
Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BDT, ngày 17/01/2019 của Ban Dân tộc về việc thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum năm 2019.

Trong tháng 8/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Y tế tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, vận động tư vấn nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho các đối tượng là Bí thư chi bộ, Già làng, Thôn trưởng, các ban ngành đoàn thể và người dân tại các xã: Đăk Dục huyện Ngọc Hồi;  Đắk Trăm huyện Đăk Tô; Ya Ly huyện Sa Thầy với sự tham gia của 235 đại biểu.

Tại Hội nghị các báo viên đã giới thiệu một số chuyên đề liên quan đến công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh như: Giới thiệu Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025”; Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kỹ năng tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi trong lĩnh vực tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và lợi ích của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình; Giới thiệu tổng quan Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg và thực trạng bình đẳng giới ở địa phương. Sau khi nghe các đồng chí báo cáo viên báo cáo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đồng thời nêu ra những ý kiến, quan điểm cá nhân về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hiện nay đang gây nhức nhối trong toàn xã hội nói chung và tại địa phương nói riêng.

Sau Hội nghị, với những kiến thức đã tiếp thu qua các chuyên đề trên.  các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức cơ bản để thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động những người xung quanh, đặc biệt là con em mình không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn làng, chấp hành các chủ trương chính sách Pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Hình ảnh Đ/c Đinh Thị Hiền Báo cáo viên của Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trình bày tại Hội nghị

Hình ảnh Đ/c Nguyễn Thanh Hưng báo cáo viên của Ban Dân tộc trình bày tại Hội nghị

Ksor H’Nhuên

  
Số lượt xem:535
Bài viết liên quan:
Icon  Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
Icon  Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
Icon  Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Icon  Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô
Icon  Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 03 xã vùng đồng bào DTTS
Icon  Tổ chức Hội nghị tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường PT DTNT
Icon  Hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện ĐA giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2018