Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021
28-3-2018
Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 689/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021”.

Lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2016

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2021 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2021 như: 100% cán bộ, công chức của cơ quan làm công tác dân tộc được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ; Trên 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Đối tượng thực hiện Đề án bao gồm có: Đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, phụ trách cấp xã; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Xây dựng mô hình thí điểm; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức cổ động trực quan; Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các cấp; Phát hành tài liệu đặc thù phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc tiếng song ngữ; Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng DTTS và miền núi…

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch đồng thời cũng đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp Ban Dân tộc triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan, đơn vị thành viên các cấp./.

Trần Thị Diệu Hằng

  
Số lượt xem:445
Bài viết liên quan:
Icon  Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Icon  Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Icon  Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1 (1930-1975) và tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa
Icon  Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
Icon  Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường
Icon  Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum khai giảng năm học 2017-2018
Icon  Đề án Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTSMN giai đoạn 2017-2021
Icon  Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2017
Icon  Hội thảo, tập huấn về an toàn giao thông và thông tin đối ngoại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên
Icon  Thông điệp Ngày HTX Quốc tế lần thứ 95 của LMHTX quốc tế và Ngày Quốc tế HTX lần thứ 23 của LHQ