banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021
28-3-2018

Lãnh đạo Ban Dân tộc báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP năm 2016

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2021 với các mục tiêu cụ thể đến năm 2021 như: 100% cán bộ, công chức của cơ quan làm công tác dân tộc được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ; Trên 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Đối tượng thực hiện Đề án bao gồm có: Đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, phụ trách cấp xã; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Xây dựng mô hình thí điểm; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức cổ động trực quan; Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các cấp; Phát hành tài liệu đặc thù phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc tiếng song ngữ; Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng DTTS và miền núi…

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch đồng thời cũng đề nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp Ban Dân tộc triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan, đơn vị thành viên các cấp./.

Trần Thị Diệu Hằng

Số lượt xem:871
Bài viết liên quan:

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

920335 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC