Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2018
20-4-2018
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, trong các ngày từ 09-13/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc tại 02 xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông và Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.

Đ/c Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị tại xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Hồng Duy, Phó Trưởng Ban Dân tộc, các đồng chí báo cáo viên pháp luật là Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc; đại diện chính quyền địa phương cùng khoảng 140 đại biểu là đồng bào các DTTS trên địa bàn 02 xã Măng Ri, Ngọk Réo.

Việc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Kon Tum đang có hiệu lực thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật cũng như trách nhiệm của cán bộ, nhân dân đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nói chung, trên địa bàn 02 xã nói riêng. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gồm có lãnh đạo UBND xã phụ trách công tác dân tộc, cán bộ xã phụ trách công tác dân tộc, ở cấp thôn có Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Hội trưởng Hội phụ nữ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư Chi đoàn, Già làng, Người có uy tín, Thanh niên người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, Các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Cha mẹ của nam nữ trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên...

Các em học sinh trường THCS bán trú DTTS Măng Ri chăm chú lắng nghe và trao đổi với báo cáo viên trình bày chuyên đề Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên trình bày 04 chuyên đề gồm: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các DTTS tại chỗ tỉnh Kon Tum; Tảo hôn - hôn nhân cận huyết thống; Pháp luật hôn nhân và gia đình. Đây là những nội dung rất quan trọng và cần thiết, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách góp phần cụ thể hóa và đưa các Nghị quyết Đại hội của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào DTTS vào thực tiễn cuộc sống.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phát biểu bế mạc tại 02 Hội nghị, đồng chí Hà Hồng Duy hi vọng rằng với những kiến thức đã được tiếp thu, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại cơ sở thôn, làng, không để tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; đặc biệt là giảm thiểu tiến tới xoá bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nâng cao ý thức tự giác bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống…

Bùi Văn Thắng

  
Số lượt xem:416
Bài viết liên quan:
Icon  Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Icon  Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021
Icon  Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1 (1930-1975) và tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa
Icon  Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
Icon  Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường
Icon  Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum khai giảng năm học 2017-2018
Icon  Đề án Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTSMN giai đoạn 2017-2021
Icon  Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2017
Icon  Hội thảo, tập huấn về an toàn giao thông và thông tin đối ngoại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên