Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
13-9-2018
Từ ngày 24/8 đến ngày 7/9/2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018 trong vùng đồng bào DTTS tại các xã Đăk Tờ Lung (huyện Kon Rẫy), xã Đăk BLô (huyện Đăk Glei).

Đ/c Y Hằng, Phó Trưởng ban Dân tộc phát biểu khai mạc hội nghị tại xã Đăk B lô, huyện Đăk Glei

Dự và phát biểu khai mạc các Hội nghị có đồng chí Y Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng với hơn 140 đại biểu là cán bộ lãnh đạo xã, cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể của thôn, người có uy tín, người tiêu biểu và đại diện người dân trên trên địa bàn.

Đ/c Đoàn Thị Thường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh giảng bài tại Hội nghị

Tại các Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày 04 chuyên đề: Giới thiệu Luật bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình; Tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Qua tổ chức Hội nghị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg. Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân vùng DTTS trong thực hiện các quy định Luật bình đẳng giới; tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các DTTS. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới; góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng DTTS và miền núi trên địa bàn các huyện, thành phố nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung.

Đây là năm đầu tiên, Ban dân tộc tỉnh Kon Tum triển khai các hoạt động theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:840
Bài viết liên quan:
Icon  Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Icon  Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Icon  Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2018
Icon  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021
Icon  Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập 1 (1930-1975) và tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa
Icon  Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”
Icon  Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường
Icon  Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum khai giảng năm học 2017-2018
Icon  Đề án Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTSMN giai đoạn 2017-2021