THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN - PBGDPL
Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2019, huyện Ngọc Hồi đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Đề án đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) là dịp để ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 là lần thứ 2 cả nước tiến hành cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Cho đến nay các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều tra tại thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2019.

Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-BDT, ngày 31/05/2019 của Ban Dân tộc kế thực hiện “Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục, pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021” năm 2019. Trong tháng 9/2019, Ban Dân tộc phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại 03 xã Đăk Pxi huyện Đăk Hà; xã Đăk Choong huyện Đăk Glei; xã Ya Tăng huyện Sa Thầy với sự tham gia của 236 đại biểu.

Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-BDT, ngày 22/02/2019 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2019.

Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao  nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn,  hôn nhân cận huyết thống năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BDT, ngày 17/01/2019 của Ban Dân tộc về việc thực hiện “Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum năm 2019.

Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Sách hàng năm, ngày 22/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-STTTT về Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2019.

Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều ngày 28/9/2018, tại hội trường Ngọc Linh, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 cho đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, ngừơi lao động trên địa bàn thành phố Kon Tum đến từ các đơn vị là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018

Ngày 26/9/2018, tại khách sạn Indochine Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) phối hợp Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Hà, Vụ trưởng, Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum.

Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018

Từ ngày 24/8 đến ngày 7/9/2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018 trong vùng đồng bào DTTS tại các xã Đăk Tờ Lung (huyện Kon Rẫy), xã Đăk BLô (huyện Đăk Glei).

Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô

Ngày 25/8/2018, thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” vùng đồng bào DTTS theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động đối với các em học sinh trường PT DTNT huyện Đăk Tô.

Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sáng ngày 05/7/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Ban quản lý Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội thảo vận động để đưa phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) vào kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ. Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện tổ chức UNICEF, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã được thụ hưởng Dự án.

Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 03 xã vùng đồng bào DTTS

Từ ngày 07-15/6/2018 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS tại các xã Ngọc Lây (Tu Mơ Rông), Xốp (Đăk Glei) và Đăk Pne (Kon Rẫy).

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh các trường PT DTNT

Trong các ngày 14 và 17/5/2018, Ban Dân tộc đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, vận động làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS đối với các em học sinh đang học tập tại các Trường PT DTNT huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông.

Hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”

Từ ngày 07-11/5/2018, Ban Dân tộc đã tổ chức các Hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” đối với đồng bào DTTS các xã Đăk Nên, Ngọc Tem, huyện Kon Plông.

Ngày 17/4//2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum năm 2018.

Tăng cường phối hợp công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2021 giữa Ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số. Ngày 16/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp triển khai công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Họp báo tổ chức ngày sách và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ngày 23/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo về việc tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2018 và Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các huyện năm 2018.

Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, trong các ngày từ 09-13/4/2018, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc tại 02 xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông và Ngọk Réo, huyện Đăk Hà.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án PBGDPL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021

Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 689/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021”.

Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”.

Huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị chuyên đề giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 22/11/2017, tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề và triển khai mô hình điểm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã Đăk Pne.

Tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường

Ngày 8,9/11/2017 tại hội trường 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; Vụ Địa phương II, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn về nước sạch và vệ sinh môi trường.

UBND huyện Kon Rẫy vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 tổ chức Hội nghị chuyên đề và triển khai mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2017 trên địa bàn huyện.

Trang sau