Lịch tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Ban Dân tộc
16-1-2019

NĂM 2019

TT

Ngày, tháng

Người tiếp

Chức vụ

Người cùng tham gia

1

31/01/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

2

28/02/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

3

28/03/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

4

25/04/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

5

30/05/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

6

27/06/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

7

25/07/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

8

29/08/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

9

26/09/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

10

31/10/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

11

28/11/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

12

26/12/2019

Ka Ba Thành

Trưởng Ban

Lãnh đạo Thanh tra

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 163 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

                 Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút;

- Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ của Trưởng Ban (thứ năm, tuần cuối cùng của tháng theo lịch trên), khi có vụ việc phát sinh mới hoặc phức tạp, Trưởng Ban bố trí thời gian để tiếp công dân và xử lý trong trường hợp cần thiết; Trường hợp Trưởng Ban bận họp, đi công tác thì uỷ quyền cho Phó Trưởng Ban tiếp công dân thay Trưởng Ban.

- Thanh tra Ban là cơ quan thường trực tiếp công dân của Ban, thực hiện việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc (giờ hành chính) tại phòng Tiếp công dân (Phòng làm việc của Thanh tra Ban) theo quy định của Pháp luật.

  
Số lượt xem:640
Bài viết liên quan:
Icon  Danh bạ điện thoại/Email