banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Nhằm tiếp tục đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội với quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ngày 01 tháng 11 năm 2021, U...

Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tính đến 07h00 ngày 01/11/2021)

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 60) về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thứ 266 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 59) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1,02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-61, F0tdt2-66) và 09 trường hợp mắc COV...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 58) về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-46) và 09 trường hợp mắc COVID-19 tại ...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 57) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 10 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 56) về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-3, F0tdt2-6) và 07 trường hợp mắc COVI...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 55) Về 11 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-32) và 08 trường hợp mắc COVID-19 tại ...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 54) về trường hợp mắc COVID-19 thứ 219, 220, 221, 222 tại tỉnh Kon Tum

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Công văn số 3877/UBND-KGVX về triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 123-TB/VP và Công điện số 02-Đ/TU

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 53) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 105 (F0-52), 106 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 213, 214, 215, 216, 217, 218 tại tỉnh Kon Tum

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Ban Dân tộc ban hành Quyết định số 99/QĐ-BDT về thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum (gọi chung tắt là Tổ an toàn COVID-19)

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (số 52) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-13) và trường hợp mắc COVID-19 thứ 207, 208, 209, 210, 211, 212 tại tỉnh Kon Tum

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Sở Y tế tỉnh kon Tum có Thông báo số 5434/TB-SYT về báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tính đến 17h00 ngày 25/10/2021)

Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3836/UBND-KGVX về việc triển khai nhiệm vụ khu vực cách ly y tế vùng có dịch COVID-19

Ngày 24/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch tại Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum để phòng, chống dịch CO...

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 50) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt-27) và trường hợp mắc COVID-19 thứ 201, 202, 203, 204 tại tỉnh Kon Tum

Ngày 24/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3825/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 49) Về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 104 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (số 48) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 102, 103 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (số 47) về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 100, 101 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 tại tỉnh Kon Tum

Thông báo tình hình dịch bệnh (số 46) Về trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 thứ 97, 98, 99 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 tại tỉn...

Tối ngày 21 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có Côgn văn số 3802/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứn...

Trang trước Trang sau
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772435 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC