banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 79) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
20-11-2021

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo  số 6063/TB-BCĐ về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 04 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1:

Thứ 181 (F0-228) là A.Q, sinh năm 2006, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 10/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 909.813). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.Q được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 19/11/2021, A.Q được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Q đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 182 (F0-281) là A.H, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 15/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 937.755). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.H được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 19/11/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 183 (F0-288) là Y.M, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 15/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 948.134). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.M được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 19/11/2021, Y.M được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.M đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2:

F0tdt2-113 là A.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 03/10/2021, A.T di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 28/10/2021, A.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 7, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 28/10 đến ngày 11/11/2021, A.T được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Ngày 12/11/2021, A.T hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Ngày 19/11/2021, A.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

F0tdt2-136 là V.T.Đ.T, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11/10/2021, V.T.Đ.T di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.T.Đ.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2. Từ ngày 11/10 đến ngày 24/10/2021, V.T.Đ.T thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy; trong thời gian cách ly tập trung, V.T.Đ.T được thực hiện xét nghiệm 5 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 5 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 25/10/2021, V.T.Đ.T hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà (tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Ngày 02/11/2021, V.T.Đ.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 02711 đến ngày 11/11/2021, V.T.Đ.T được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Ngày 12/11/2021, V.T.Đ.T hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi tại nhà (tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Ngày 19/11/2021, V.T.Đ.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.Đ.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 352 là Đ, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Ba Na, địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 16/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là Đ về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam); ngày 18/11/2021, Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 353 là Y.P, sinh năm 2001, giới tính nữ, dân tộc Ba Na, địa chỉ: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 16/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.P đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là Y.P về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam); ngày 18/11/2021, Y.P có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 354 là L.T.L, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh An Giang về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 16/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là L.T.L về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam); ngày 18/11/2021, L.T.L có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 355 là L.V.T, sinh năm 1990, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 16/11/2021; ngay sau khi đến Điểm khai báo y tế số 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.V.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 (lý do là L.V.T về từ địa phương có cấp độ dịch 3 - vùng cam); ngày 18/11/2021, L.V.T có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.V.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 17 giờ ngày 19/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 355 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 323 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 32 ca phát hiện tại cộng đồng.

Số lượt xem:193
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772266 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC