banner
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 69) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
10-11-2021

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 5809/TB-BCĐ về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 08 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Đây là 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 08 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1:

Thứ 155 là A.N.Q, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 27/10/2021, A.N.Q từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.N.Q đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 09/11/2021, A.N.Q được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.N.Q đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 156 (F0-131) là A.H, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 05/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 864.755). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.H được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy). Ngày 09/11/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 157 (F0-185) là P.K.T, sinh năm 2011, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 05/11/2021 (có mã số bệnh nhân là 882.602). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, P.K.T được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Ngày 09/11/2021, P.K.T  được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.K.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 317 là T.T.X, sinh năm 1977, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 26/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.T.X đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 09/11/2021, T.T.X được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.T.X đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 318 là Y.H, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 15/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy; Y.H thực hiện cách ly tập trung từ ngày 15/10 đến ngày 28/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.H được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 29/10/2021, Y.H hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy); Y.H tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy (lý do là F1 cùng buồng của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 305 được phát hiện vào ngày 05/11/2021). Ngày 09/11/2021, Y.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 319 là P.T.T, sinh năm 1999, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 04/11/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, P.T.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 09/11/2021, P.T.T được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 320 là T.Đ.V, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 07/11/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.Đ.V đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 09/11/2021, T.Đ.V được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Đ.V đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 321 là N.T.H.H, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 07/11/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.H.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 09/11/2021, N.T.H.H được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 322 là A.B.T.Đ, sinh năm 2010, giới tính nam, dân tộc Gia Rai, địa chỉ: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đồng Nai về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 07/11/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.B.T.Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 09/11/2021, A.B.T.Đ được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.B.T.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 323 là N.T.M, sinh năm 1970, giới tính nữ, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 07/11/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.M đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung. Ngày 09/11/2021, N.T.M được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 324 là V.V.T, sinh năm 1986, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng. Ngày 08/11/2021, V.V.T di chuyển đến địa bàn tỉnh Kon Tum qua Điểm khai báo y tế số 2 - đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei. Tại đây, do giấy xét nghiệm với SARS-CoV-2 hết giá trị (quá 72h) nên V.V.T đăng ký lấy mẫu để làm xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.V.T hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 20 giờ ngày 09/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 324 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 300 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 24 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 07 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:177
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772449 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
Phát triển:TNC