banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 66) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
8-11-2021

Tại Thông báo số 5739/TB-SYT ngày 07/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 và 13 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.

03 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1:

Trường hợp thứ 146 là N.T.H.Q, sinh năm 2000, giới tính nữ (địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương; ngày 01/11, N.T.H.Q từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 05/11, N.T.H.Q được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.H.Q đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

          Trường hợp thứ 147 (F0-130) là N.T.S, sinh năm 1998, giới tính nam (địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 28/10. Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, N.T.S được trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngày 05/11, N.T.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.S đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

          Trường hợp thứ 148 (F0-159) là Y.P, sinh năm 2005, giới tính nam (địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 01/11. Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, Y.P được trở về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 05/11, Y.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

          02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2:

          Trường hợp F0tdt2-51 là N.T.M.T, sinh năm 1995, giới tính nữ (địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương; ngày 08/10, N.T.M.T di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 10/10 đến ngày 31/10, N.T.M.T được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô. Ngày 01/11, N.T.M.T hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe; ngày 05/11, N.T.M.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.M.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện huyện Sa Thầy.

Trường hợp F0tdt2-73 là Y.K, sinh năm 1993, giới tính nữ (địa chỉ: Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy). Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 04/10, Y.K di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 13/10, Y.K được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 13/10 đến ngày 28/10, Y.K được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô; ngày 29/10, hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe; ngày 05/11, Y.K được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.K đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện huyện Sa Thầy.

          13 trường hợp mắc COVID-19:

          Các trường hợp thứ 296 (A.K, sinh năm 1998, giới tính nam), trường hợp thứ 297 (Y.P, sinh năm 1991, giới tính nữ), trường hợp thứ 298 (N.T.X, sinh năm 1957, giới tính nữ, dân tộc Kinh), trường hợp thứ 299 (A.H, sinh năm 2014, giới tính nam), trường hợp thứ thứ 300 (Y.Pl, sinh năm 1986, giới tính nữ) và trường hợp thứ 301 (Y.C, sinh năm 1960, giới tính nữ, dân tộc Ba Na) đều ở tại xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum. Các trường hợp này là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 31/10 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 05/11, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

Trường hợp thứ 302 là A.C, sinh năm 2003, giới tính nam (địa chỉ: Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum). Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 26/10 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 06/11/2021, A.C được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

 Các trường hợp thứ 303 (D.Q.P, sinh năm 1997, giới tính nam) và thứ 304 (N.N.D, sinh năm 1980, giới tính nam) đều ở tại xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Các trường hợp này là F1 (đi cùng xe) của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 289 (mã số của bệnh nhân: 948.135 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum vào ngày 03/11). Ngày 03/11, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 06/11 các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

          Trường hợp thứ 305 là Y.H, sinh năm 2004, giới tính nữ (địa chỉ: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy). Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 15/10 đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy, từ ngày 15/10 đến ngày 28/10; trong thời gian cách ly tập trung, Y.H được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 29/10, Y.H hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy); ngày 05/11, Y.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

          Trường hợp thứ 306 là A.Tr, sinh năm 1998, giới tính nam (địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà). Ngày 30/10, A.Tr di chuyển từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Kon Tum; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai đã được cho về địa phương để thực hiện cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà. Ngày 06/11, A.Tr được lấy mẫu với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 và đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà.

Các trường hợp thứ 307 (T.T.D, sinh năm 1993, giới tính nam) và trường hợp thứ 308 (H.V.D, sinh năm 1989, giới tính nam) đều ở tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Các trường hợp này từ Thành phố Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh; khoảng 05 giờ ngày 06/11, các công dân này di chuyển đến địa bàn tỉnh Kon Tum qua Chốt 2 - đèo Lo Xo, huyện Đăk Glei. Tại đây, các công dân này có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Các công dân này hiện đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

 Tính đến 06 giờ ngày 07/11, tỉnh Kon Tum ghi nhận 308 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 284 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 24 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 07 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:213
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772186 Tổng số người truy cập: 33 Số người online:
Phát triển:TNC