banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 62) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
3-11-2021

Tại Thông báo số 5626/TB-BCĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 09 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Đây là 04 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1 và 09 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 133 là A.B, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Thứ 134 là A.T, sinh năm 2001, giới tính nam, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 thứ 133, 134 là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/10/2021, các công dân này từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 02/11/2021, các công dân này được lấy mẫu với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Thứ 135 (F0-151) là A.Th, sinh năm 2003, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Kon Tum vào ngày 30/10/2021 (có mã số bệnh nhân là 872.882). Sau khi hoàn thành cách ly điều trị, A.Th tiếp tục được cách ly tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy). Ngày 02/11/2021, A.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.Th đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Thứ 136 là V.T.Đ.T, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 11/10/2021, V.T.Đ.T từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, V.T.Đ.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Sa Thầy; V.T.Đ.T thực hiện cách ly tập trung từ ngày 11/10 đến ngày 24/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, V.T.Đ.T được thực hiện xét nghiệm 5 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 5 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 25/10/2021, V.T.Đ.T hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe (tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy). Ngày 02/11/2021, V.T.Đ.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. V.T.Đ.T đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 277 là N.T.D, sinh năm 1995, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 278 là T.C.C, sinh năm 1992, giới tính nam, dân tộc Kinh, địa chỉ: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 277, 278 là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 266 (có mã số bệnh nhân là 924.502, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/10/2021). Ngày 01/11/2021, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 279 là A.T, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 280 là A.W, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thứ 281 là A.H, sinh năm 2005, giới tính nam, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 279, 280, 281 là các công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 31/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 282 là H.V.D, sinh năm 2002, giới tính nam, dân tộc Tày, địa chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Thứ 283 là K.V.N, sinh năm 2004, giới tính nam, dân tộc Thái, địa chỉ: Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 282, 283 là các công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát vào ngày 31/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 284 là Y.L, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 12/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà; Y.L thực hiện cách ly tập trung từ ngày 12/10 đến ngày 26/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.L được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 27/10/2021, Y.L hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà). Ngày 02/11/2021, Y.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Y.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 285 là Y.Ng, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao; địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 13/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.Ng đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà; Y.Ng thực hiện cách ly tập trung từ ngày 13/10 đến ngày 26/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.Ng được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 27/10/2021, Y.Ng hết thời gian cách ly tập trung, được trở về địa phương để tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà). Ngày 02/11/2021, Y.Ng được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Y.Ng đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 06 giờ ngày 03/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 285 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 261 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 24 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 07 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:237
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772278 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC