banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Thông báo tình hình dịch bệnh (SỐ 61) của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
3-11-2021

Tại Thông báo số 5597/TB-BCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-33) và 10 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum. Đây là 02 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 1, 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-33) và 10 trường hợp mắc COVID-19 được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời.

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2:

Thứ 131 là Y.H, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Bình Dương. Ngày 28/10/2021, Y.H di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 01/11/2021,Y.H được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.H được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 132 là Y.L, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Sơ Rá; địa chỉ: Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại tỉnh Long An. Ngày 14/10/2021, Y.L di chuyển từ tỉnh Long An về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.L đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Từ ngày 14/10 đến ngày 27/10/2021, Y.L thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà. Trong thời gian cách ly tập trung, Y.L được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 28/10/2021, Y.L hoàn thành việc cách ly tập trung, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà). Ngày 01/11/2021, Y.L được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.L đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (F0tdt2-33) là T.V.S, sinh năm 2013, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/10/2021, T.V.S di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát, ngay khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.V.S đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Từ ngày 07/10 đến ngày 21/10/2021, T.V.S được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Ngày 22/10/2021, T.V.S hoàn thành việc cách ly điều trị, được trở về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy). Ngày 29/10/2021, T.V.S tiếp tục thực hiện cách ly tập trung (tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy). Ngày 01/11/2021, T.V.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.V.S đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Trường hợp mắc COVID-19:

Thứ 267 là Y.Th, sinh năm 1988, giới tính nữ, dân tộc Gia Rai; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 18/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.Th đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Ngày 22/10/2021, Y.Th được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum để chăm sóc cho con là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 185 (mã số của bệnh nhân: 882.602). Ngày 01/11/2021, Y.Th được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Y.Th đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Thứ 268 là bé gái 20 ngày tuổi (con của F0tdt-128). Ngày 01/11/2021, bé gái được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 (do mẹ của bé là F0tdt-128 dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 31/10/2021), có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Bé gái đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Thứ 269 là Y.V, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 270 là Y.L, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 271 là Y.X, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 272 là Y.K, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 273 là Y.A, sinh năm 2005, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 274 là Y.Ng, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 275 là Y.Nh, sinh năm 2006, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thứ 276 là Y.X, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Rơ Ngao, địa chỉ: Xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 12/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà từ ngày 12/10 đến ngày 25/10/2021. Trong thời gian cách ly tập trung, các công dân này được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Ngày 25/10/2021, các công dân này hết thời gian cách ly tập trung và trở về địa phương để theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch (tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà). Ngày 01/11/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tính đến 21 giờ ngày 01/11/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 276 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 254 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 22 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó, có 01 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 05 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Số lượt xem:250
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772245 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC