banner
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 273/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công điện số 1356/CĐ-BYT của Bộ Y tế
15-9-2021

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3262/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 273/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công điện số 1356/CĐ-BYT của Bộ Y tế. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch COVID-19 và không tự mãn với kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

2. Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải lưu ý khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ cách làm, thời điểm thực hiện đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông ... bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02 tháng 9 năm 2021 để kịp thời triển khai cách ly, khoanh vùng, điều trị phù hợp; chủ động tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, thu dung, điều trị về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế.

Mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, nhất là về máy thở, ô xy y tế để kịp thời đáp ứng với các diễn biến dịch bệnh theo đúng quy định. Có kế hoạch, phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng.

Tổ chức tiêm vắc xin ngay khi được phân bổ với quan điểm ưu tiên tiêm cho các lực lượng, đối tượng theo quy định.

Chủ động đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên rà soát về nhân lực, vật tư, thiết bị y tế, cơ sở điều trị để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đáp ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; đảm bảo tối đa nguồn lực cho phòng, chống dịch để đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, có khoa học các kịch bản thích ứng an toàn với dịch bệnh khi đã tiêm chủng vắc xin và đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, trước hết là các phương án, biện pháp bảo đảm đi lại an toàn, vận tải an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn, học tập an toàn...

4. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với ngành Y tế:

Triển khai đảm bảo cung cấp thông tin về dịch bệnh minh bạch, kịp thời đến người dân; tuyên truyền, vận động, kêu gọi Nhân dân phòng chống dịch để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm”, người dân yên tâm và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, tư vấn về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân để góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan: Tăng cường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo “không để ai thiếu ăn” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2924/UBND-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2021.

7. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh: Tích cực phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất nội dung cần thiết để Trưởng ban chỉ đạo thực hiện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tăng cường chỉ đạo và quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn với phương châm: Lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch.

Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch để bảo đảm việc thực hiện tập trung, thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả.

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trong đó chú trọng kiểm tra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu; khả năng sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

Số lượt xem:501
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1883422 Tổng số người truy cập: 52 Số người online:
Phát triển:TNC