banner
Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
3-11-2021

Để tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh; Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3930/UBND-KGVX về hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. ( Công văn có hiệu lực thực hiện từ 0h00, ngày 02 tháng 11 năm 2021, thay thế Văn bản số 1456/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung trái với nội dung của Công văn này)

Yêu cầu chung đối với người đến/về địa bàn tỉnh

Người có nhu cầu đến/về tỉnh phải thực hiện trước việc khai báo chuyến đi nội địa trên phần mềm PC-COVID (https://pccovid.gov.vn/) hoặc các phần mềm tương đương trên điện thoại thông minh hoặc khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh; thực hiện khai báo hộ đối với người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc đối với người đi cùng.

Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

 Khi đến Chốt kiểm soát dịch của tỉnh, nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác…) thực hiện lấy mẫu xét nghiệm (không thu phí) trước khi vào địa bàn tỉnh.

Nếu về nơi cư trú/lưu trú phải lập tức khai báo với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú/lưu trú.

Người đến/về địa bàn tỉnh từ khu vực (quy mô xã hoặc huyện hoặc tỉnh) nguy cơ rất cao (Cấp độ 4 - Đỏ), nguy cơ cao (Cấp độ 3 - Cam), khu vực phong tỏa (hoặc quy mô thôn có khu vực phong tỏa): Trước khi di chuyển cần thực hiện xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu) (theo Công văn số 8318/BYT-DP).

Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trường hợp mắc COVID-19 cộng đồng đến/về địa bàn tỉnh: Trước khi di chuyển nên thực hiện xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu).

Về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho việc đi lại của người dân đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

Đối với người đến/về địa bàn tỉnh từ các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và khu vực phong tỏa (hoặc quy mô thôn có khu vực phong tỏa):

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp): Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày (kể từ ngày đến/về tỉnh), tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (gọi chung là tại nhà) 07 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày (kể từ ngày đến/về tỉnh), sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.

Về xét nghiệm (ngoại trừ các trường hợp thuộc diện được đưa đi cách ly tập trung ngay khi đến/về địa bàn tỉnh): Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu) trước khi đến/về địa bàn tỉnh (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm hết hiệu lực, nếu có nhu cầu vào tỉnh, phải tự nguyện thực hiện tự chi trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch (hoặc tự chi trả phí xét nghiệm RT-PCR, nếu cá nhân có nhu cầu). Ngoại trừ các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung.

Đối với người đến/về địa bàn tỉnh từ các khu vực nguy cơ trung bình (Cấp độ 2 - Vàng), nguy cơ thấp (Cấp độ 1 - Xanh):

Thực hiện tự theo dõi sức khỏe; bắt buộc khai báo y tế ngay khi về nơi cư trú/lưu trú với chính quyền địa phương và Trạm Y tế nơi cư trú/lưu trú.

Về xét nghiệm: Người từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trường hợp mắc COVID-19 cộng đồng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên; kể từ thời điểm lấy mẫu). Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm hết hiệu lực, nếu có nhu cầu vào tỉnh, phải tự nguyện thực hiện tự chi trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch (hoặc tự chi trả phí xét nghiệm RT-PCR, nếu cá nhân có nhu cầu).

Đối với các trường hợp mắc COVID-19 xuất viện hoặc hoàn thành điều trị tại nhà: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các trường hợp không đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí để đảm bảo phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện cách ly: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Trường hợp đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn tỉnh nhưng có nhu cầu rời khỏi địa bàn tỉnh khi chưa hoàn thành thời gian các ly: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện xem xét quyết định kết thúc cách ly và đảm bảo phòng, chống dịch an toàn tuyệt đối để rời địa bàn tỉnh (đối với cơ sở cách ly tập trung của cấp tỉnh: Cơ quan, đơn vị chủ quản cơ sở cách ly xem xét quyết định kết thúc cách ly và đảm bảo phòng, chống dịch an toàn tuyệt đối để rời địa bàn tỉnh).

Trường hợp đến/về địa bàn tỉnh từ các địa phương chưa công bố cập nhật cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch như điểm 2.1 khoản 2 Công văn này.

Đối với các đoàn công tác vào địa bàn tỉnh:

Đoàn công tác từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh lưu trú hoặc có làm việc trên địa bàn tỉnh:

Đối với các đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đối với các đoàn công tác khác: Nếu trong đoàn công tác có người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/cách ly tại nhà/cách ly tập trung thì cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu) trước khi đến địa bàn tỉnh; trong quá trình công tác, tiếp xúc trên địa bàn tỉnh phải làm lại xét nghiệm RT-PCR khi hết hiệu lực và có kết quả âm tính trước khi tiếp tục công tác. Nếu trong đoàn công tác chỉ gồm những người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe thì cần có kết quả xét nghiệm (bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR; khuyến khích xét nghiệm bằng RT-PCR) âm tính với SARS-CoV2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu) trước khi đến địa bàn tỉnh; trong quá trình công tác, tiếp xúc trên địa bàn tỉnh khuyến khích làm lại xét nghiệm khi hết hiệu lực và có kết quả âm tính trước khi tiếp tục công tác. Kinh phí xét nghiệm cho đoàn công tác nếu đoàn chủ động đến làm việc tại tỉnh do đoàn công tác chi trả; do các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì chi trả nếu mời các đoàn công tác đến tỉnh làm việc. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác; đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch cho đoàn công tác, tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh hoặc lây lan cho cộng đồng.

Đoàn công tác của tỉnh đi công tác về lại địa bàn tỉnh:

Đối với các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Đối với các đoàn công tác khác: Trước khi đi cử đoàn đi công tác, nếu Thủ trưởng của Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện) ký văn bản cử đi công tác, đồng thời ký cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo đoàn công tác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình công tác, tuyệt đối không có khả năng bị lây nhiễm và lây cho cộng đồng khi về địa bàn tỉnh thì được áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe; đồng thời cơ quan, đơn vị cử đoàn công tác chịu trách nhiệm về xét nghiệm trước khi đi công tác và trong quá trình tự theo dõi sức khỏe (lưu ý, không xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh hoặc Sở Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch cho các đoàn công tác). Nếu không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch thì khi về lại địa bàn tỉnh, các đoàn công tác phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như người đến/về địa bàn tỉnh.

Số lượt xem:1705
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2772276 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC