banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018
18-12-2018

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 87-KH/ĐUK, ngày 27/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Theo đó, Chi bộ Ban Dân tộc là một trong 03 đơn vị được Ban Thường vụ Đảng ủy khối chọn để Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ dự, theo dõi. Đây vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm đối với tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ Ban Dân tộc bởi đây là năm đầu tiên các tổ chức đảng, đảng viên kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng theo Hướng dẫn của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Thái Trọng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức- Đảng ủy khối, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài ra Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông cũng cử cấp ủy theo dõi diễn biến Hội nghị để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội nghị tại đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Mục đích của Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ Ban Dân tộc và đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Ban Dân tộc để chi bộ có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ ban Dân tộc và chất lượng đội ngũ đảng viên tại chi bộ. Kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ Ban Dân tộc và đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Ban Dân tộc là cơ sở để đề ra biện pháp lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên tại chi bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tại chi bộ Ban Dân tộc năm 2018 phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ quan; đảm bảo tính khách quan, dân chủ; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo đúng quy định. Qua đó, phát huy những mặt tích cực đã làm được, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, thiếu sót của chi bộ và đối với từng cá nhân đảng viên trong học tập, công tác, cũng như trong lãnh đạo, tham mưu. Từ đó tìm ra những nguyên nhân của khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Hội nghị sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu để lãnh đạo thực hiện trong năm 2019.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá đúng theo nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thay mặt cấp ủy, đồng chí U Minh Nam, Phó Bí thư chi bộ đã trình bày báo cáo đánh giá chất lượng Chi bộ Ban Dân tộc năm 2018, phương hướng lãnh đạo năm 2019. Theo đó, Trong năm 2018, tập thể đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều thành tích đạt được trên các mặt. Báo cáo kiểm điểm cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của chi ủy như: Chỉ đạo sinh hoạt Chi bộ có tháng còn chậm so với thời gian quy định; Công tác chỉ đạo theo dõi tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở cơ sở chưa toàn diện. Hội nghị cũng đã thảo luận xung quanh những nội dung về phương hướng giải pháp của chi bộ trong năm 2019.

Sau báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ; đại diện cấp ủy thông qua báo cáo tóm tắt ưu, khuyết điểm của cá nhân đảng viên đã kiểm điểm tại các tổ đảng. Mỗi cá nhân đảng viên cũng đã nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm và như tồn tại trong việc thực hiện trách nhiệm của mình thông qua đánh giá kết quả các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công. Đồng thời, các cá nhân kiểm điểm cũng nêu rõ các biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Với tinh thần góp ý, xây dựng thẳng thắn, các ý kiến đánh giá, nhận xét đối với tập thể chi bộ và các cá nhân đảng viên đã ghi nhận những kết quả cao mà chi bộ đã làm được, đồng thời cũng đưa ra các góp ý để phát huy hơn nữa năng lực của mỗi đảng viên, tạo được sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong chi bộ, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên trong năm 2018.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 của Chi bộ Ban Dân tộc thực sự là đợt sinh hoạt chính trị đối với toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Sau Hội nghị, các ý kiến góp ý đối với chi bộ, cá nhân sẽ được tổng hợp, hoàn thiện. Sau hội nghị này, cấp ủy sẽ họp xem xét quyết định mức xếp loại cho từng cá nhân đảng viên và đề nghị cấp trên xem xét mức xếp loại đối với Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh trong năm 2018.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1498
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165803 Tổng số người truy cập: 50 Số người online:
Phát triển:TNC