Ban Dân tộc hỗ trợ sản xuất cho 02 hộ nghèo tại thôn Chung Tam theo Nghị quyết 04 Tỉnh ủy
7-6-2019
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ Ban Dân tộc; Kế hoạch số 118-KH/CB ngày 14/3/2019 về việc giúp đỡ xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông theo Nghị quyết 04 Tỉnh ủy. Từ ngày 04-05/6/ 2019 Ban Dân tộc đã cử cán bộ đến công tác tại xã Măng Ri để phối hợp với Cấp uỷ, chính quyền xã kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đồng thời, kiểm tra công tác chuẩn bị như bón lót phân vi sinh, cấp cây giống và hướng dẫn trồng mới cây cà phê Catimo hỗ trợ sản xuất cho 02 hộ nghèo tại thôn Chung Tam.

Theo đó, năm 2019, Ban Dân tộc tiếp tục xây dựng kế hoạch giúp đỡ 02 hộ nghèo (A Lao và A Bên) thôn Chung Tam xây dựng mô hình thoát nghèo với số lượng là 2.200 cây giống cà phê (1.000 cây/0,8ha/hộ và 200 cây trồng dặm hộ A Ngun và Y Hoa trồng năm 2018); 600kg phân vi sinh trồng mới; 200kg phân NPK Phú Mỹ. Đồng thời, Ban Dân tộc đã làm việc với các đơn vị tư vấn, khảo sát đầu tư công trình Đường đi khu sản xuất thôn Long Hy, dự kiến đầu tư từ  nguồn  vốn  viện  trợ  không  hoàn  lại  của Chính phủ Ai Len năm 2019 (hiện nay đang chờ phân bổ vốn), trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Đ/c Đặng Quang Hưng – Chuyên trách tổ 04 hướng dẫn trồng mới cây cà phê Catimo cho 02 hộ nghèo tại thôn Chung Tam.

Ngoài ra, Ban Dân tộc cũng giúp xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân  dân tổ chức các hoạt động ra quân thu dọn vệ sinh thôn làng, phòng chống dịchtả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác đàn gia súc, gia cầm, tập trung chăm sóc các loại cây trồng trong vụ hè thu đạt hiệu quả. Đồng thời, nắm tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; Công tác phòng, chống bão lũ trong mùa mưa năm 2019 trên địa bàn xã....

Đặng Quang Hưng

  
Số lượt xem:775
Bài viết liên quan:
Icon  Ban Dân tộc tỉnh tham dự Hội nghị bàn phương án giúp xã thôn (làng) kết nghĩa năm 2019 tại xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Lãnh đạo, CBCC Ban Dân tộc thăm chúc Tết tại xã kết nghĩa Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Ban Dân tộc tỉnh tích cực thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy năm 2018 tại xã kết nghĩa Măng Ri
Icon  Ban Dân tộc tham dự kỳ họp thứ 7 - Khoá XIII, nhiệm kì 2016-2021 và nắm tình hình tại xã Măng Ri
Icon  Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018
Icon  Ban Dân tộc tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con CBCC cơ quan
Icon  Sơ kết 6 tháng đầu năm việc thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy tại xã kết nghĩa Măng Ri, Tu Mơ Rông