ĐẤT VÀ NGƯỜI KON TUM
Giữ gìn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số

Dệt thổ cẩm là một trong những nghề thủ công lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng. Dệt thổ cẩm làm nên nét đẹp trang phục truyền thống và góp phần ghi dấu bản sắc văn hóa của cộng đồng. Theo thời gian, dệt thổ cẩm và trang phục truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy giá trị trong sinh hoạt của người dân, đời sống xã hội.