banner
Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021
Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
20-6-2019

Quang cảnh Đại hội

Với chủ đề  Đại hội: “Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững đơn vị anh hùng lao động; xây dựng huyện Đăk Hà vững mạnh toàn diện”. Đại hội xác định mục tiêu tiếp tục đánh giá, tổng kết công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, khẳng định và tôn vinh, biểu dương, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đăk Hà nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã khẳng định, những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND các cấp, sự phối hợp tuyên truyền của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự nhiệt tình, đồng thuận tham gia đóng góp và thực hiện của nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển, an ninh - chính trị luôn được giữ vững, ổn định; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15 - 16%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 26,76 triệu đồng năm 2014 lên 40,2 triệu đồng/người/năm năm 2018. Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hợp lý, bền vững; các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được thử nghiệm và nhân rộng, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Đã xây dựng được 13 sản phẩm đặc trưng của 11 xã, thị trấn: Tiêu biểu có Măng le xã Đăk Pxy; nấm ăn, nấm dược liệu xã Đăk Hring; gạo thơm Đăk La; gà thả vườn Hà Mòn; cam, sầu riêng Ngọc Wang...; xây dựng cánh đồng lớn hình thành mới vùng chuyên canh lúa thơm 32 ha tại xã Đăk La, cho năng suất lúa đạt từ 85-90 tạ/ha...Đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được cải thiện và nâng cao; cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông thương, trao đổi hàng hóa; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS được sử dụng mạng lưới điện quốc gia, sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà ở kiên cố được tăng lên đáng kể... Các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Thực hiện các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, từ năm 2014-2019, tổng ngân sách Nhà nước đã bố trí thực hiện các nội dung chương trình, dự án trên địa bàn huyện  69,98 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực và hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn đồng bào các dân tộc thiểu số, tôi mong muốn và luôn tin tưởng đồng bào ta sẽ phát huy tốt tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp. Ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất, vươn lên làm giàu một cách chính đáng...

Đ/c Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen  của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho tập thể cá nhân tại Đại hội.

Tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ III năm 2019; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tặng giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân. Đại hội đã thống nhất chọn cử 20 đại biểu tiêu biểu cho các DTTS trên địa bàn huyện đi dự Đại hội cấp tỉnh vào tháng 10 năm 2019.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1952
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1999136 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC