banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
23-4-2019

Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, huyện lần thứ III năm 2019, gắn với việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2019 của đất nước, địa phương.  Công tác tuyên truyền góp phần nâng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của công tác dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới; ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các DTTS trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc… Công tác tuyên truyền phải trọng tâm, trọng điểm, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức thuyết phục và lan tỏa, để lại ấn tượng sâu sắc. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III theo tinh thần “đổi mới, chất lượng, thiết thực, hiệu quả”, hướng về cơ sở, nhất là khu vực đồng bào DTTS đang sinh sống. Chú ý đến công tác tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo.

Công tác tuyên truyền tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019, tập trung vào một số nội dung như sau:

(i) Tuyên truyền trước Đại hội:

Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Tuyên tuyền những thành tựu nổi bật về công tác dân tộc, công tác đại đoàn kết các dân tộc địa phương những năm qua; nêu gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân tiêu biểu người DTTS sinh sống trên địa bàn, cán bộ tăng cường giúp vùng khó khăn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc tại địa phương từ năm 2014 đến nay. Tinh thần nâng cao cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Các DTTS tích cực thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

(ii) Tuyên truyền trong Đại hội:

 Tuyên truyền các hoạt động diễn biến của Đại hội trên hệ thống thông tin đại chúng. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội cấp tỉnh (phiên chính thức); tăng thời lượng tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau diễn ra Đại hội các cấp; Xây dựng các phóng sự phản ánh về kết quả, thành tựu trong công tác dân tộc, gương điển hình dân tộc thiểu số từ sau Đại hội lần thứ II đến nay; kết quả thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần II năm 2014 để phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh từ 7 - 10 ngày trước khi diễn ra Đại hội và phục vụ, chiếu trong Đại hội tỉnh; Truyền hình và phát thanh trực tiếp về phiên khai mạc và phiên Bế mạc Đại hội. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố tổ chức công tác tuyên truyền theo tinh thần nêu trên; đồng thời, tiếp sóng và thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Kon Tum treo băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm thành phố, trục đường giao thông chính, xe loa phóng thanh trước và trong các ngày diễn ra Đại hội cấp tỉnh; tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội. Triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các DTTS  tại nơi tổ chức Đại hội (tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương để có quy mô phù hợp). Ban Dân tộc tỉnh  In sách: “Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 1945-2017” tặng cho đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh  Kon Tum lần thứ III, năm 2019. Xây dựng kỷ yếu Đại hội để phục vụ xây dựng tư liệu lịch sử và truyền thống ở địa phương.

(iii) Tuyên truyền sau Đại hội:

Tổ chức dạ hội, các hoạt động văn nghệ để chào mừng thành công Đại hội; Tuyên truyền về kết quả Đại hội, các tham luận tại Đại hội, các điển hình cá nhân, tập thể tại Đại hội; các Đoàn đại biểu về địa phương thông báo kết quả Đại hội  với toàn thể cán bộ, đảng viên sau khi Đại hội bế mạc; Xây dựng đề cương, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội;  Lược dịch Quyết tâm thư của Đại hội phục vụ thông tin đối ngoại.

Ban Chỉ đạo Đại hội giao cơ quan Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tham mưu giúp Ban chỉ đạo Đại hội chỉ đạo thực hiện kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo về tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, thành phố, tỉnh lần III (2019).

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1732
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165841 Tổng số người truy cập: 65 Số người online:
Phát triển:TNC