Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019
14-6-2019
Sáng 10/6/2019, tại Hội trường HĐND - UBND huyện Kon Rẫy, Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019 họp bàn công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019. Bà Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đại Đại hội DTTS huyện chủ trì cuộc họp.

Đại biểu dự họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Quang Oánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần III năm 2019, phụ trách huyện Kon Rẫy; đại diện cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần III năm 2019 có Bà Y Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; về phía huyện có ông Trần Lạc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức đại hội cấp huyện.

Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019 tổ chức vào hai ngày 17-18/6/2019 vớí sự tham dự của 130 đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương; các đại biểu ưu tú đại diện cho các DTTS huyện Kon Rẫy nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới; tiếp tục ghi nhận và tôn vinh, biểu dương đồng bào DTTS trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Oánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần III năm 2019, phụ trách huyện Kon Rẫy phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện thông qua một số văn kiện tại đại hội, báo cáo chinh trị tại đại hội, quyết tâm thư, chương trình đại hội trù bị, chính thức...; các thành viên Ban chỉ đạo tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung các văn kiện tại đại hội,  các phương án thực hiện Kế hoạch của các Tiểu Ban giúp việc đại hội.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bà Đinh Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đại Đại hội DTTS huyện nhấn mạnh: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019 là sự kiện chính trị quan trọng. Vì vậy trên cơ sở nhiệm vụ được giao cho các đơn vị liên quan, yêu cầu các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo bám sát kế hoạch, chuẩn bị chu đáo các nội dung được phân công nhằm đảm bảo mọi điều kiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Trần Thị Y Tú

  
Số lượt xem:411
Bài viết liên quan:
Icon  Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019
Icon  Hướng dẫn công tác khen thưởng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
Icon  Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 lần thứ nhất
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
Icon  Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019
Icon  Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019
Icon  Thủ tướng Chính phủ thành lập BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020
Icon  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số