Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ III năm 2019
22-6-2019
Ngày 06/6/2019, huyện Sa Thầy đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III, giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Đoàn đại biểu của huyện Tà Veng, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 29 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các DTTS huyện

Sau 5 năm (2014-2019), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 đề ra, đó là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn được duy trì ổn định ở mức khá cao. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những phát triển nhanh, bền vững. Đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất; triển khai có hiệu quả một số mô hình trồng cây công nghiệp; các làng khai thác thủy sản ven lòng hồ vùng đồng bào DTTS. Đất đai sử dụng hợp lý, cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, các chính sách vùng khó khăn đã được triển khai kịp thời, có chất lượng, được người dân ủng hộ, thể hiện được tính dân chủ, trách nhiệm của người được hưởng lợi. Đời sống nhân dân cơ bản được cải thiện, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS số có nhiều khởi sắc, từng bước rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa vùng thuận lợi so với các vùng khó khăn trên địa bàn huyện. Đến nay 11/11 xã, thị trấn được cứng hóa bảo đảm đi lại hai mùa; 11/11 xã, thị trấn có đường liên thôn được bê tông hóa, có 74/74 thôn, làng sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%, có 91,8% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có 45/74 thôn, làng được công nhận danh hiệu thôn, làng văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 40,3 % (cuối năm 2015) đến nay xuống còn 20,58%, xóa bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu của người đồng bào DTTS. Các dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, chăm lo đời sống cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời. Quốc phòng an ninh cơ bản đảm bảo, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trong vùng đồng bào DTTS. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các cấp.….

Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; xác định phương hướng, nhiệm vụ, công tác dân tộc của huyện đến năm 2024, đề ra những giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện cần xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng nông thôn mới. Vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng đồng bào DTTS; khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền vững mạnh…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh gồm 23 người và thông qua Quyết tâm thư Đại hội giai đoạn 2019-2024.

Đ/c Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (người đứng thứ 3 từ bên trái qua) tặng Giấy khen cho các cá nhân).

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Đ/c Rơ Châm Giáo, TUV, Bí thư Huyện ủy (người đứng thứ 5 từ trái qua và đ/c Nguyễn Ngọc Sâm, PBT Huyện ủy , chủ tịch UBND huyện (người đứng thứ 7 từ trái qua) tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Đại diện lãnh đạo huyện Sa Thầy trao Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước vùng đồng bào các DTTS huyện Sa Thầy giai đoạn 2014-2019.

Nguyễn Đăng Bảo, Phó phòng Dân tộc huyện Sa Thầy

  
Số lượt xem:399
Bài viết liên quan:
Icon  Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019
Icon  Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
Icon  Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019
Icon  Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019
Icon  Hướng dẫn công tác khen thưởng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
Icon  Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
Icon  Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 lần thứ nhất
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019
Icon  Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019
Icon  Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019