banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
1-7-2022

Để triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Ngày 24/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1991/UBND-KGVX.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tổ chức phổ biến, quán triệt tới các tổ chức, cá nhân liên quan về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ;

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Hạn chế cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin;

Phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giáo dục và an sinh xã hội theo tiến độ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022;

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 1011/QĐ-BCĐCĐS ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh về việc ban hành Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2022, các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Chi tiết văn bản tại đây:

Rơ Châm Lê

Số lượt xem:204
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

2693666 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
Phát triển:TNC