banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 7, ngày 6 tháng 6 năm 2020
Tỉnh ủy Kon Tum: Ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ
28-9-2018

Chỉ thị nhấn mạnh, sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 10-10-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc thực hiện QCDC được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Hầu hết các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân đã được tiếp thu và giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Tuy nhiên, một số nơi vẫn xảy ra tình trạng dân chủ hình thức, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện và kiểm tra, giám sát; còn tình trạng lợi dụng dân chủ để gây mất an ninh, trật tự, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ....

Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy tập trung vào 7 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo phổ biến, quán triệt tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở... và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh khách quan, trung thực về gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; lồng ghép việc thực hiện QCDC trong chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương với việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1428
Bài viết liên quan:

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

920335 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
Phát triển:TNC