Phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
30-11-2017
Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 3198/UBND-TH phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì ngưòi nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Theo đó, việc triển khai phong trào thi đua nhằm giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo, đặc biệt là hộ nghèo người đông bào dân tộc thiểu số, ở khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).

Một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020 gồm có: 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức; 100% xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Thu nhập của hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo bền vững tăng 15-20%/năm; bình quân mỗi năm có hơn 10% hộ tham gia mô hình thoát nghèo; Trên 52% lao động qua đào tạo; có 80% người trong độ tuối đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương; 50% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa…

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị, địa phương mình để tổ chức phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể hóa mục tiêu, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững; Vận động các nguồn lực xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ giảm nghèo; phát huy và duy trì tốt việc xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; Thi đua đổi mới và duy trì việc đỡ đầu các xã đặc biệt khó khăn của các cơ quan, doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị…

UBND tỉnh giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua hàng năm tại các cơ quan, đơn vị./.

Bùi Văn Thắng

  
Số lượt xem:1008
Bài viết liên quan:
Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
Icon  Ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018
Icon  Tỉnh ủy Kon Tum: Ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ
Icon  Tổ chức các hoạt động Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2018